Naar nieuws

Blog: “Coördinatie essentieel voor organisatie van kortdurende zorg!”

5 november 2019

Door Mariëtte de Vries

Ouderen wonen steeds langer thuis, worden steeds kwetsbaarder en de zorg voor hen wordt steeds complexer. Mede hierdoor neemt de vraag naar tijdelijke bedden voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen toe. Die bedden zijn niet altijd beschikbaar. En het kost huisartsen en andere zorgverleners vaak veel tijd en moeite om een bed te vinden. Als er geen of niet tijdig een bed voor een oudere gevonden wordt, kan dat ertoe leiden dat een oudere in het ziekenhuis terechtkomt of daar langer blijft dan strikt medisch noodzakelijk. In het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek liggen hier kansen! Hoe? Het opzetten van een zorgcoördinatiepunt kan een belangrijke eerste stap zijn. Lees de vijf tips in dit blog.

Coördinatiepunt neemt (het regelen van) zorg uit handen
Een coördinatiepunt kan de regelzorg uit handen nemen. In Rivierenland is zo’n coördinatiepunt opgericht, dat wordt bemand door klantadviseurs van de aangesloten VVT-instellingen. Op verzoek van een verwijzer, zoals een huisarts of transferverpleegkundige, gaat een adviseur van het coördinatiepunt op zoek naar het juiste bed voor een oudere.  Zij weten waar welke beschikbaar bedden zijn, hebben korte lijnen en geven advies. Het uitgangspunt: de patiënt in één keer op het juiste bed.

Samenwerking tussen zorgaanbieders stimuleren
Het ‘Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt’ kwam tot stand door ‘gewoon te beginnen’ en écht vanuit de patiënt te werken. In Rivierenland lag er al een goede basis vanuit de gezamenlijke coördinatie van Eerstelijns Verblijf (ELV). Vanuit deze basis is het ‘Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt’ verder uitgebouwd. De zorgaanbieders hebben de opstart en de eerste uitvoering van dit coördinatiepunt uit eigen middelen gefinancierd, terwijl Mura vanuit Regionale Ondersteuningsmiddelen tijdelijk de projectleiding kon verzorgen.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil graag dat de regionale ELV-afspraken verder uitgebreid worden naar andere vormen van tijdelijk verblijf. In Rivierenland hebben we laten we zien dat het kán.

Hoe start je met regionale zorgcoördinatie?
Ik deel onze ervaringen graag in de vorm van vijf tips.

  1. Neem voldoende tijd in de opstartfase om cultuurverschillen, uiteenlopende belangen en verschillen in visie op één lijn te brengen;
  2. Begin klein. In Rivierenland zijn we gestart met ELV, waarna we vervolgens zorgsoorten als Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), Landurige zorg (WLZ), Respijtzorg en terminale zorg hebben toegevoegd;
  3. Verwijzers en medewerkers vanuit de deelnemende zorgaanbieders moeten hun oude werkwijze loslaten. Maak hierover met elkaar heldere werkafspraken die door alle deelnemende partijen worden gedragen en nageleefd;
  4. Betrek zorgverzekeraars vanaf het begin bij je plannen;
  5. Zorg voor een gezamenlijke ICT-communicatiestructuur. Investering hierin draagt bij aan kwaliteit en leidt tot efficiencywinst.

Wil jij ook samenwerking tot stand te brengen om de regionale coördinatie van zorg te verbeteren? Wij helpen je graag! Neem contact op met Mariëtte de Vries.