Naar nieuws

Be-My-Coach stimuleert samen beslissen met kinderen met overgewicht/obesitas

5 juli 2022

Project van start dankzij subsidie van Zorginstituut Nederland

Overgewicht en obesitas bij kinderen vormen een toenemend probleem. Kinderarts-klinisch epidemioloog dr. Arieke Janse (Ziekenhuis Gelderse Vallei) nam samen met hoogleraar en kinderarts maag-darm-leverziekten dr. Anita Vreugdenhil (MUMC+), Mediquest en zorgverleners uit de eerste lijn, het initiatief om dit probleem aan te pakken. Hoe? Door kinderen en hun gezin hier actief in te betrekken. En door het mogelijk te maken kinderen zelf mee te laten beslissen over de best passende zorg en leefstijlaanpassing. Dankzij de subsidie van Zorginstituut Nederland wordt dit mogelijk.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, MUMC+, Di-eetgezond, Leefstijl Expertise Centrum en de Nederlandse Stichting Over Gewicht, gaan samen met Mediquest (technische projectleiding) en Mura Zorgadvies (algemene projectleiding) aan de slag met het project Be-My-Coach. Dit doen zij in samenwerking met o.a. Coalitie Preventie regio Foodvalley, gemeente Ede, GGD Gelderland-Midden en Netwerk KinderDiëtisten.

Samen beslissen over aanpassen leefstijl

Een van de doelen van het platform dat ontwikkeld wordt in het project Be-My-Coach is het vergroten van de eigen regie van kinderen. Dit wordt gedaan door relevante en betrouwbare informatie over de behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering op het juiste moment aan kinderen (en hun gezin) beschikbaar te stellen. Uiteraard op een voor kinderen aansprekende en begrijpelijke manier. Hierdoor gaan zij goed geïnformeerd de gesprekken in en wordt samen beslissen gestimuleerd. Daarnaast is het mogelijk om met (zorg)professionals laagdrempelig te communiceren.

Arieke Janse: ‘Het is fantastisch dat Zorginstituut Nederland een subsidie toekent aan dit project. In onze zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas hebben we ervaring met een gecombineerde leefstijlinterventie. Ziekenhuis Gelderse Vallei is het ziekenhuis voor voeding, bewegen en slaap. Goede voeding, voldoende bewegen en goed slapen zijn belangrijke voorwaarden voor een goede gezondheid. Met Be-My-Coach willen we de zorg voor kinderen met overgewicht verder uitbreiden. Zorg waarbij de hele keten is betrokken is essentieel. Door zowel kind, gezin als zorgverleners goed te informeren, willen we onze zorg naar een hoger niveau tillen en stappen zetten in samen beslissen.’

Subsidie maakt Be-My-Coach mogelijk

Het Zorginstituut Nederland kende een subsidie toe aan het project Be-My-Coach. Die subsidie maakt het in de komende twee jaar mogelijk om het platform te ontwikkelen en partijen binnen en buiten de regio te informeren en enthousiasmeren over Be-My-Coach. Hiermee willen we een impuls geven aan een beweging waarin steeds meer kinderen toewerken naar blijvende leefstijlverandering waarbij zij zelf op basis van (uitkomst)informatie kunnen meebeslissen.

Be-My-Coach is een project van consortium van zorgpartijen in regio Gelderse Vallei onder leiding van Mura Zorgadvies. In dit project staat het leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen met kinderen centraal. Het project is mede mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland met subsidie uit de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen beslissen’. Het Zorginstituut voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van VWS.