Naar nieuws

Workshops Vroegsignalering Ouderen: ‘Kijken om te zien, samen signaleren’

13 september 2023

In de maand november zetten we vroegsignalering in het zonlicht. Waarom juist in die maand? Het is vroeger donker, mensen gaan minder snel naar buiten, zitten meer binnen, wandelen minder en doen minder in de tuin. Kortom, minder tijd en mogelijkheden om iemand tegen het lijf te lopen en te zien hoe het gaat met jouw ouder wordende buurman of buurvrouw. Waarom is dat van belang?

Het belang van vroegsignalering

Iedereen heeft een rol in het herkennen van signalen van kwetsbaarheid, oog voor elkaar hebben is essentieel. We hebben tenslotte te maken met een ouder wordende samenleving, minder zorgpersoneel, druk op de zorg en ouderen wonen langer zelfstandig thuis, waardoor problemen van ouderen niet altijd op tijd worden gesignaleerd. Dat kan anders! Vroeg zicht hebben op kwetsbaarheden bij de ouder wordende inwoner is wenselijk én nodig. Hierdoor kan er snel ondersteuning of de juiste zorg worden geboden met als resultaat:

  • Voorkomen van menselijk leed;
  • Voorkomen van acute en of complexe zorgvragen;
  • Voorkomen van (onnodige) hoge zorgkosten;
  • Verlagen van druk op zorg.

Niet alleen professionals signaleren

In 2022 is er uitgebreid stilgestaan bij het thema ‘vroegsignalering’ bij professionals die werken met ouderen, bijvoorbeeld met scholingen in de lokale netwerken geriatrie. Er is een handreiking vroegsignalering ontwikkeld zodat (zorg)professionals het ‘pluis en niet pluis gevoel’ en signalen herkennen, deze signalen delen en weten hoe actie te ondernemen. Nu willen we de aandacht verleggen op de doelgroep ouderen zelf, het netwerk om hen heen en vrijwilligers die in contact staan met de ouder wordende inwoners. Zij komen bij elkaar achter de voordeur en ontmoeten elkaar, dit maakt dat zij een belangrijke rol spelen in het vroeg herkennen van signalen die op kwetsbaarheid kunnen duiden.

Workshop: ‘Kijken om te zien, samen signaleren’

De workshop is bedoeld voor de ouder wordende inwoner, mantelzorgers, vrijwilligers of vrienden, buren, familie die in contact staan met thuiswonende ouder wordende inwoners in Rivierenland. We gaan met elkaar in gesprek. Wat zijn de meest voorkomende signalen van kwetsbaarheid? Hoe herken je die signalen? En wat kan je doen met deze signalen? Hoe maak je het bespreekbaar?
Na deze workshop heb je kennis over verschillende type signalen van kwetsbaarheid, welke signalen het meest voorkomen, wat je kan doen met deze signalen en heb je geoefend hoe je het gesprek hierover aangaat. Waardevol toch?

Wanneer en waar?

In november verzorgen we in vijf gemeentes in Rivierenland de workshop ‘Kijk om te zien, samen signaleren’:

  • 3 november in Tiel, ‘60+Soos Passewaaij’
  • 16 november in Culemborg, ‘Bij ons’
  • 16 november in West Maas en Waal, ’Museum Tweestromenland’
  • 20 november in Buren, ‘De Avezathen’
  • 23 november in West Betuwe, ‘Het Klokhuis’

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier, de QR-code in de uitnodiging of door telefonisch contact met Huub Creemers.

Deel deze uitnodiging vooral met ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers of anderen in je netwerk die in contact staan met deze doelgroep.

Vragen over vroegsignaleren of over het programma Samen…Oud in Rivierenland? Neem gerust contact op met Huub Creemers.