Naar nieuws

Wat als….je één maatregel zou mogen nemen voor de Juiste Zorg Op de Juiste Plek?

8 september 2019

In de rubriek ‘Wat als..?’ vraagt Mura aan professionals in de zorg wat zij vinden van actuele thema’s, interessante vraagstukken of hun dromen om de zorg nét weer dat stukje beter te maken. Voor deze editie vroegen we drie professionals om antwoord te geven op de vraag: Wat als je één maatregel zou mogen nemen voor de Juiste Zorg Op de Juiste Plek, welke zou dat zijn?

Nathalie Koopman, programmamanager Zorg in Balans:
“Dan zou ik mij willen inzetten voor een regionale, creatieve broedplaats. Een innovatieve omgeving waarin we elkaar snel en laagdrempelig kunnen ontmoeten. Waar vraagstukken gezamenlijk worden uitgewerkt, omdat we samen doelstellingen hebben bepaald. De broedplaats is ‘Deurbel en matchmaker’ tegelijk en draagt bij aan het aanjagen van een kennis-infrastructuur en peer-cultuur in de regio Rivierenland. Alle participanten van de broedplaats voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk om de regio gezond(er) te maken. Om de broedplaats op te zetten zijn financiën nodig. Ik pleit dan ook voor regionale transformatiegelden. Niet per organisatie, maar een totaal budget voor alle betrokken organisaties samen.”

 

Martijn Leeflang, directeur Eerstelijns Centrum Tiel:
“Ik zou de volgende maatregel willen voorstellen: ‘Voor kwetsbare mensen met multimorbiditeit is de huisarts formeel de centrale regisseur.’ Dat betekent dat de huisarts weer de hoofdbehandelaar is voor deze groep mensen en dat de specialist zo nodig in consult meekijkt. Het effect van deze maatregel is dat de patiënt betere zorg ervaart doordat integrale persoonsgerichte zorg eenvoudiger te realiseren is door de huisarts. Bovendien vinden controles en interventies zoveel mogelijk in de omgeving van de patiënt plaats en alleen zo nodig in het ziekenhuis. Dit heeft een gunstig effect op de financiering. De zorgkosten zijn lager door effectievere en efficiëntere zorgverlening.”

 

Frank Boersma, huisarts:
“In Nederland hebben we een sterke eerste lijn, die ook toekomstige uitdagingen aankan. Er is heel veel expertise die we nog veel beter kunnen inzetten dan we nu doen. Door samenwerking met andere disciplines en collega’s in de eerste en de tweede lijn. Dat kan volgens mij het best themagewijs. Een mooi voorbeeld vind ik het eerstelijns CVA-team waarin fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en een neuropsycholoog samenwerken voor een goede revalidatie thuis. Maar er is wel tijd nodig om deze zorg te organiseren en dan helpt het om daarvoor tijd te maken door de huisartsenpraktijken te verkleinen. Mijn appèl: laten we meer om ons heen kijken en gebruik maken van elkaars expertise in de eerste lijn.”

Ben jij geïnspireerd door deze drie voorbeelden? Heb je zelf een goed idee? Neem contact op met een van onze adviseurs!