Naar nieuws

VIPP jij al? De terminologie rondom informatie-uitwisseling in de zorg – begrijp jij het nog?

12 juli 2021

Hoe ver is jouw organisatie met VIPP? Hebben jullie een patiëntenportaal of een PGO dat voldoet aan de eisen van MedMij? Welk DVZA wordt gebruikt? Wát? Duizelt het jou ook bij deze termen? Als (eerstelijns)zorgverlener is het wél belangrijk dat je er mee bekend raakt. Want het veilig, goed en tijdig uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorgverlener/zorginstelling en de patiënt gaat ons allen aan. Het is bovendien wettelijk verplicht. We leggen je daarom graag de belangrijkste termen uit.

VIPP – subsidie voor versnelling

Sinds juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Daarnaast willen mensen zelf ook meer inzicht in de eigen gezondheidsgegevens en willen ze liefst online toegang tot die gegevens.

Zo’n proces van digitalisering is bijzonder complex. Daarom startte het ministerie van VWS voor de verschillende sectoren stimuleringsprogramma’s: VIPP. VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorgverlener/zorginstelling en de patiënt. Er zijn verschillende VIPP-programma’s ingericht, je ziet ze in de tabel onderaan deze pagina.

Patiëntenportaal en persoonlijke gezondheidsomgeving

Bron: https://www.vipp-programma.nl/

Er zijn grofweg twee systemen om als patiënt inzicht te krijgen in je medische gegevens: een patiëntenportaal en een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt inzage in de gegevens van één systeem, zoals bijvoorbeeld het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aan kan bieden, zoals online afspraken maken of medicatie aanvragen. De zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk. Voorbeelden van patiëntenportalen zijn mijngezondheid.net, MijnZGV en MijnZR.
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen ook zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Patiënten maken zelf de keuze welk PGO aansluit bij de eigen behoefte. Er zijn in Nederland meer dan 30 aanbieders van een PGO, een voorbeeld is Curavista.

MedMij – de afspraken

Om er voor te zorgen dat alle systemen ‘met elkaar praten’ en dat dit twee richtingsverkeer is, is ICT nodig. Dit gebeurt met een ‘Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein’ (DVZA): de ‘stekker’ die de twee systemen verbindt. Om de gegevens veilig en vertrouwd uit te kunnen wisselen tussen een PGO en de systemen van de zorgverleners is er MedMij. MedMij is een afsprakenstelsel dat ervoor zorgt dat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren. PGO’s die aan de eisen voldoen krijgen het MedMij-label. Tip: bekijk dit filmpje.

Tot slot, hoop ik dat dit artikel je heeft geholpen om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die spelen. Wellicht vind je dat het ontsluiten van informatie complex is. Alle gebruikte afkortingen maken het er ook niet makkelijker op. De ontwikkeling is inderdaad lastig, maar wenselijk. Want we willen dat de patiënt waar mogelijk inzicht heeft in de eigen gegevens, vanuit veilige PGO’s en portalen, die bruikbaar zijn voor patiënt én zorgverlener. Dit vraagt voorlopig nog het een en ander van onze tijd en aandacht!

Vragen?

Een vraag die wij ook vaak krijgen is de volgende: wat is het verschil tussen communicatieplatform OZOverbindzorg en een PGO? Deze vraag beantwoorden we in een volgende nieuwsbrief.

Heb je nu alvast een vraag, neem gerust contact op met Esmee Boerstal.

 

 Wat Voor wie Doel
VIPP 1 (afgerond) Ziekenhuizen, UMCs en zelfstandige klinieken  Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen onderling gegevens uitwisselen.
VIPP 2 (afgerond) Overige instellingen voor medisch specialistische zorg  Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens, zoals de basisgegevensset zorg (BGZ), brieven radiologieverslagen en medicatieoverzichten.
VIPP3 GGZ Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO. En het terugdringen van wachttijden door inzet van eHealth in de behandeling.
VIPP4 GGZ vrijgevestigden (nog in ontwikkeling) Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens. En het terugdringen van wachttijden door inzet van eHealth in de behandeling.
VIPP5

 

Medisch specialistische zorg in ziekenhuizen, UMCs en zelfstandige klinieken  Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens, zoals de basisgegevensset zorg, brieven radiologieverslagen en medicatieoverzichten.
VIPP OPEN Huisartsen Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO.

Lees meer in Flyer ‘Uw praktijk is klaar voor PGO’s. En nu’

VIPP BabyConnect Integrale geboortezorg Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO. En alle betrokken zorgverleners zijn optimaal geïnformeerd.
VIPP InZicht Langdurige zorg Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO. Verhogen medicatieveiligheid. Professionals uit cure en care kunnen informatie met elkaar uitwisselen.
VIPP Farmacie Apotheken Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over actuele medicatieoverzichten en verbeterde medicatiebewaking.

Bronnen: VIPP programma’s | Programma’s en projecten | Informatieberaad Zorg; Online inzage in het patiëntendossier | LHV; Factsheet-DVP-kwalificatie-juni-2021.pdf (medmij.nl) | Wat is het verschil tussen een patiëntenportaal en PGO? | OPEN eerstelijn (open-eerstelijn.nl)