Naar nieuws

Vier jaar OZOverbindzorg in regio Rivierenland: dit vinden zorgverlener en cliënt ervan

26 februari 2024

OZOverbindzorg is nu vier jaar in gebruik in regio Rivierenland. Wat is er in die tijd bereikt? Hoe ervaren (zorg)professionals en inwoners het? En ook niet onbelangrijk: hoe gaan we verder?

En toen was er OZOverbindzorg…

Een toename van zorgvragen en zorgbehoefte, de vergrijzing, een afname van zorgpersoneel en een forse toename van kwetsbare ouderen. Dat zijn factoren die bijdragen aan de druk op de zorg. Hoe ga je daarmee om? Is het een kwestie van ‘nog’ harder werken of kunnen we beter slimmer gaan werken? Hoe mooi zou het zijn als de communicatie tussen alle betrokkenen rondom een cliënt gesmeerd loopt. Tegenwoordig staan we eenvoudig en snel met elkaar in digitaal contact. Je zou dus verwachten dat dat tussen (zorg)professionals niet anders is. Toch was het drie jaar geleden juist nodig om als regio het ‘eenvoudige’ contact tussen inwoners en (zorg)professionals en ook tussen professionals onderling te verbeteren en te stimuleren. Met als doel dat de juiste mensen op de juiste momenten op de hoogte zijn van de juiste informatie.

Uit de inventarisatie van het kernteam “Samen… Oud in Rivierenland” bleek dat het ontbrak aan een beveiligd systeem dat door álle betrokkenen rondom de cliënt kan worden gebruikt voor eenvoudige afstemming. Een systeem dat bruikbaar is voor communicatie in de hele keten. De zorg rond kwetsbare ouderen gaat gepaard met veel en uiteenlopende zorgvragen en vraagt daardoor om communicatie tussen meerdere zorgverleners. Een geschikte doelgroep dus, om mee van start te gaan. De regio ontving een SET-subsidie (SET staat voor Stimuleringsregeling E-health Thuis) voor drie jaar om OZOverbindzorg te implementeren. Nu deze subsidie eindigt kijken we terug én vooruit.

Wat vinden de professionals en cliënten van OZOverbindzorg?

Professionals

Inmiddels werken in Rivierenland bijna 1.400 professionals met OZOverbindzorg. Maar liefst 92% van de respondenten van de evaluatie (N=86) ervaart OZOverbindzorg als een toegevoegde waarde tijdens het werk. Het levert volgens hen een significante bijdrage aan:

  • Ervaren werkplezier;
  • Besparing van tijd;
  • Verbetering van samenwerking tussen professionals;
  • Adequaat kunnen handelen;
  • Beter in beeld hebben wie betrokken zijn rondom een cliënt.

“De handigste en snelste manier van communiceren voor mensen met volle agenda’s”, wijkcoach welzijn
“Je krijgt de patiënt én zijn netwerk echt beter in beeld”, wijkverpleegkundige

93% van de vragen die in OZOverbindzorg gesteld worden aan collega-professionals wordt goed opgepakt, wat betekent dat dit weer ‘onnodige’ telefoontjes scheelt en dus tijd bespaart.
Professionals beoordelen OZOverbindzorg met een 7.56 en bevelen OZOverbindzorg aan bij collega’s die er nog niet mee werken.

Professionals willen OZOverbindzorg ook gebruiken voor een bredere doelgroep zoals in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Cliënt en mantelzorger

Een mantelzorger geeft aan: “Ik ben soms best onzeker over de zorg die ik moet leveren. Via OZOverbindzorg kan ik makkelijk een vraag stellen en krijg ik snel een antwoord. Dit ervaar ik als zeer prettig en het geeft mij rust.”

Cliënten en mantelzorgers waarderen OZOverbindzorg met een 7.2. Bijna 44 % van de mantelzorgers ervaart ontlast te worden door het gebruik van OZOverbindzorg, en meer dan 58 % van de mantelzorgers voelt zich meer betrokken rond zorg. Dit zijn mooi cijfers waar de regio trots op mag zijn. Wel geven mantelzorgers aan dat het goede gesprek naast de communicatie in OZOverbindzorg essentieel blijft.

De helft van de mensen die OZOverbindzorg gebruikt, denkt dat OZOverbindzorg een bijdrage kan leveren aan het langer thuis kunnen blijven wonen. Dat geeft een gevoel van behoud van regie en zelfredzaamheid; een ontwikkeling die juist nodig is in deze tijd.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Hoe meer gebruikers hoe beter!

En onze belangrijkste aanbeveling? Hoe meer gebruikers hoe beter! Want, hoe meer gebruikers, hoe succesvoller het systeem zal zijn, hoe meer tijdwinst je kunt behalen als professional en hoe beter je beschikt over de juiste kennis en informatie over een cliënt. Naast het includeren van meer professionals en inwoners is het advies om de doelgroep te verbreden en OZO ook in te zetten voor jeugdzorg en GGZ. Ook zou het gebruik door diverse poli’s in het ziekenhuis, zoals bijvoorbeeld de wondpoli, een positief effect kunnen hebben.

Hoe verder in 2024?

OZOverbindzorg gaat door, en wij ook! Gebruik jij OZOverbindzorg en ben je er blij mee? Geef je enthousiasme door aan collega’s, buren, familie en vrienden. Zo dragen ze allemaal een steentje bij aan een soepele communicatie door de hele keten. Een ontwikkeling die hard nodig is gezien alle uitdagingen in de zorg. Uit de evaluatie blijkt dat OZOverbindzorg daar een positief effect op heeft.

Meer informatie?

Wij werken door, doe jij mee? Neem contact op met  Anne-Marie Winkelman of Huub Creemers voor meer informatie of om het rapport op te vragen.