Naar nieuws

Van elkaar leren: onderzoek naar Advance Care Planning in de Gelderse Vallei

13 oktober 2020

Om de patiënt eigen regie te geven en ongewenste zorg te voorkomen, is het goed dat patiënt en zorgverlener samen praten over behandelwensen. Daarmee loop je vooruit op het moment dat de patiënt niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen. Dit wordt ook Advance Care Planning (ACP) genoemd. In de Gelderse Vallei ontwikkelen zorgpartners een regionale, ketenbrede werkwijze voor ACP. Wat zijn de ervaringen met ACP in de regio en hoe leren we van elkaar?

ACP in stroomversnelling door corona

Door de uitbraak van COVID-19 kwam ACP in een stroomversnelling. In de regio Gelderse Vallei was er vóór de uitbraak van COVID-19 al veel aandacht voor ACP. In Ziekenhuis Gelderse Vallei voeren ze sinds 2019 structureel poliklinische ACP gesprekken bij vijf verschillende specialismen. Dit doen ze volgens een vast format. Ook huisartsen en specialisten ouderenzorg in de Gelderse Vallei gingen de afgelopen tijd in gesprek met kwetsbare patiënten om te vragen wat voor zorg ze zouden willen op het moment dat ze ziek zouden worden en voerden ACP versneld in.

Verschillende methodes

ACP wordt in de verschillende organisaties op verschillende manieren toegepast. Graag willen de betrokken zorgverleners meer eenheid brengen in hun werkwijzen door van elkaar te leren. Daarom voert Mura een evaluatieonderzoek uit bij Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, en de VVT-instellingen Opella, Zinzia en Vilente. Doel van dit onderzoek is ervaringen te verzamelen uit de eerste én tweede lijn, voorafgaand aan én tijdens de COVID-19 uitbraak. Zo komen de volgende vragen aan bod: Hoeveel ACP-gesprekken zijn er gevoerd? Hoe hebben zorgverleners en patiënten deze gesprekken ervaren? Welke verschillen in methoden en uitkomsten zijn er? Welke verschillen zijn er voor en tijdens de COVID-19 uitbraak? Wat gaat goed? Wat kan beter? Op basis van de resultaten ontwikkelen we een regionale, ketenbrede werkwijze voor ACP.

Aan de slag

Mura voert het onderzoek uit bij de diverse deelnemers. We ontwikkelen een kwantitatieve vragenlijst en bereiden diepte-interviews voor met patiënten, naasten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. In de eerste helft van 2021 worden de resultaten verwacht.

Meer weten over ACP? Of over het onderzoek? Onze adviseurs Mariette de Vries en Ellen Selten vertellen je er graag over.