Naar nieuws

Succesvolle eerste workshops vroegsignalering: ‘Kijken om te zien, samen signaleren’ in Rivierenland

21 november 2023

In de maand november is er in zes Rivierenlandse gemeenten een (kosteloze) workshop vroegsignalering ‘Kijken om te zien, samen signaleren’, voor vrijwilligers en oudere inwoners gepland. De eerste workshop was in Tiel en kende een vliegende start.

Wat is een ‘niet pluis gevoel’?  Wat betekent kwetsbaarheid voor jou? Welke mooie kanten zijn er aan het ouder worden? En welke vroege signalen van kwetsbaarheid kun je eigenlijk herkennen? Dit en nog veel meer kwam ter sprake in de bijeenkomst waar zo’n veertigtal vrijwilligers en ouderen op af kwamen.

Een vliegende start in Tiel

De workshop startte met een overzicht van ‘zorgwekkende cijfers’ over de ouderenzorg, waarmee meteen het belang van vroegsignalering duidelijk werd. ‘’Nu snap ik de druk op de zorg wel’’ was één van de reacties. Hierdoor werd het besef om signalen van kwetsbaarheid vroegtijdig aan te pakken of te delen groot.

‘’Een duidelijk verhaal over hoe je in je sociale netwerk signalen van kwetsbaarheid kan herkennen, vooral het ‘niet pluis gevoel’ spreekt erg aan, een interactief programma waar het publiek enthousiast op reageerde met vragen en reacties, kortom een aanrader.’’ Annet Renniers en Dagmar Wijnbelt (60+Soos-Passewaaij Tiel)

De workshop heeft inmiddels ook plaatsgevonden in West Maas en Waal, Culemborg en Buren.

‘’Schrikbarend om te zien hoeveel mensen er dementie ontwikkelen en hoe belangrijk het is om de signalen snel te herkennen’’ . Een deelnemer in Culemborg.

Oog voor elkaar

Oog hebben voor elkaar is essentieel. Als vrijwilligers, vrienden, buren of familie speel je een belangrijke rol in het herkennen van vroegtijdige signalen van kwetsbaarheid bij ouderen. Door het vroeg herkennen van signalen kan er passende ondersteuning worden geboden. Zo zorgen we voor minder persoonlijk leed, minder druk op de zorg en voorkomen we hoge maatschappelijke zorgkosten.

Tijdens de workshop stonden we uitgebreid stil bij welke veel voorkomende kwetsbaarheden je kunt ontwikkelen als oudere. Kwetsbaarheden kun je ontwikkelen op lichamelijk, sociaal of geestelijk vlak, het kennen van deze signalen is stap één. Het herkennen en weten wat je ermee kunt doen, zijn de waardevolle vervolg stappen.

Na afloop ontving iedere deelnemer de folder ‘Ben je bezorgd om iemand’ om te delen met diegene waaraan ze gedacht hebben tijdens deze workshop.

Wat waren enkele van de waardevolle inzichten van deze workshop, volgens de deelnemers?

  • ‘’Handvatten om te signaleren’’
  • ‘’Juiste vragen stellen als je iets ziet wat je een ‘niet pluis gevoel’ geeft’’
  • ‘’OZOverbindzorg gebruiken’’
  • ‘’Het leren herkennen van signalen en het gevoel hebben hier iets mee te kunnen doen’’
  • ‘’Samen naar elkaar omkijken is echt belangrijk in deze tijd’’

Nieuwsgierig? Deel de uitnodiging en meld je aan!

Ben je zelf een oudere inwoner of werk je als vrijwilliger met ouderen, meld je aan voor de workshop:

  • 23 november in West Betuwe, ‘Het Klokhuis’
  • 28 november in Neder Betuwe ‘Welzijn Rivierstroom’

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier, de QR-code in de uitnodiging of door telefonisch contact met Huub Creemers.

Deel deze uitnodiging vooral met ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers of anderen in je netwerk die in contact staan met deze doelgroep.

Vragen over vroegsignaleren of over het programma Samen…Oud in Rivierenland? Neem gerust contact op met Huub Creemers.