Naar nieuws

Samenwerking in de oncologische nazorg: OncoFit PLUS in Culemborg

10 december 2019

OncoFit PLUS: een nazorgtraject met multidisciplinaire samenwerking voor mensen die herstellende zijn van kanker. Doel is om (weer) vertrouwen te krijgen in het eigen lichaam en een actieve leefstijl op te pakken. FysiovdBerge in Culemborg ontwikkelde dit traject. Het kreeg een impuls door de Netwerkbijeenkomst Oncologische (na)Zorg Rivierenland, georganiseerd door Mura.

OncoFit PLUS
Marian van den Berge heeft als praktijkmanager een belangrijke rol in de totstandkoming en uitvoering van OncoFit PLUS. Marian vertelt: “Na een intake volgt een groepstraject van tien weken, met twee keer per week fysiotherapie. De trainingen worden aangevuld met informatie en voorlichting. Elke week verzorgt een andere discipline een lezing. We werken hiervoor samen met een psycholoog, een bekkenfysiotherapeut, oedeemtherapeut, diëtist, ergotherapeut, een Care for Women-specialist en aanbieders van yoga en mindfulness”. Juist de samenwerking tussen de disciplines is van meerwaarde voor de patiënt. Ook legt Marian contacten met zorgverzekeraars en verwijzers.

Samenwerking met andere disciplines
OncoFit PLUS kreeg een impuls door de Netwerkbijeenkomsten Oncologische (na)Zorg Rivierenland, die Mura twee keer per jaar organiseert. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten ontmoeten verschillende zorgverleners uit de eerste en tweede lijn elkaar. Doel is om elkaar en elkaars expertise te leren kennen. Uiteindelijk komt dit de ‘juiste zorg op de juiste plek’ ten goede, omdat zorgverleners patiënten eerder en beter naar elkaar verwijzen.

OncoFit PLUS heeft naar aanleiding van de Netwerkbijeenkomsten Oncologische (na)Zorg samenwerking gezocht met diverse andere zorgverleners in Rivierenland. Marian vertelt daarover: “Eerlijk gezegd wist ik niet precies wat het vak van een ergotherapeut inhield. Totdat ik op de netwerkbijeenkomst in maart luisterde naar de presentatie van de ergotherapeuten van Praktijk Veerkrachtig uit Tiel. Een nadere kennismaking leverde een samenwerking op voor het OncoFit PLUS traject. Ook hebben de ergotherapeuten van Praktijk Veerkrachtig inmiddels een eigen spreekuur opgezet in onze praktijk in Culemborg. Dankzij de netwerkbijeenkomst georganiseerd door Mura, kunnen niet alleen mensen in het OncoFit PLUS traject gebruik maken van de begeleiding van een ergotherapeut, maar geldt dat voor iedereen die door overbelasting of ziekte weer zelf de grip op zijn leven wil krijgen”.

Meer informatie
Mensen kunnen zich nog aanmelden voor OncoFit PLUS! Voor meer informatie over OncoFit PLUS: www.fysiovdberge.nl. De Netwerkbijeenkomsten Oncologische (na)Zorg worden twee keer per jaar georganiseerd in Gelderse Vallei én Rivierenland. De volgende netwerkbijeenkomst in Rivierenland is op 31 maart 2020. Voor meer informatie kun je contact opnemen met adviseur Ellen Selten.