Naar nieuws

Samenwerken aan een sterke eerste lijn in Rivierenland 

1 april 2024

Hoe kunnen we lokaal als eerstelijnsorganisaties beter samenwerken? En hoe kunnen we ons ook regionaal beter organiseren? Dat gaan we onderzoeken met de door ZonMw toegekende subsidie aan regio Rivierenland. Met deze voorbereidingssubsidie krijgen we de gelegenheid de eerste stappen te zetten in de versterking van de eerstelijnszorg in regio Rivierenland. Hierbij sluiten we aan bij het Regioplan Rivierenland Samen Beter en de Visie op de eerstelijnszorg 2030.   

Op maandag 18 maart kwamen we samen in een geslaagde kick-off bijeenkomst om de eerste gezamenlijke stappen met elkaar te bepalen.  

Netwerk- en aanjaagfase

In de komende acht maanden gaan kijken naar wat nodig is om lokaal, in de wijken en dorpen, als eerstelijns organisaties beter samen te werken, maar ook naar hoe we ons regionaal beter kunnen organiseren. Hiervoor zoeken we de samenwerking met inwoners, partners in sociaal domein en andere eerste- en tweedelijnszorgpartijen. Zo willen we in deze netwerk- en aanjaagfase een goede basis neerzetten om straks concreet aan de slag te gaan met het ontwikkelen en uitvoeren van plannen die leiden tot een sterke eerstelijnszorg. Dit doen we in een coalitie samen met als deelnemers: 

  • Apotheken Coöperatie Rivierenland en Omgeving U.A   
  • Coöperatieve Huisartsen Vereniging Gelders Rivierenland (CHV)  
  • FysioRivierenland   
  • Gemeente West Betuwe en Gemeente Tiel (ook namens de andere vier regiogemeenten)  
  • Menzis   
  • Santé Partners  
  • Zorgcentra de Betuwe  
  • Mura Zorgadvies   

We zijn dankbaar voor de ondersteuning van ZonMw en verheugen ons op het samenwerkingstraject!  

Meer informatie

Meer weten over de plannen? Neem contact op met Esmee Boerstal.