Naar nieuws

Neem altijd een paraplu mee op REIS! Over toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis

24 februari 2020

Een paraplu op reis en zorg voor ouderen? Wat heeft dit met elkaar te maken? Gaat Mura voor ouderen een boottocht op de Rijn of Waal organiseren? Nee, dat niet. Wij werken in de regio wél samen aan oplossingen om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. En volgen daarom ook  landelijke ontwikkelingen en beleid. Zoals het advies dat de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ presenteerde met het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’.

Het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de commissie Bos

Wat staat er in het rapport? De commissie formuleert wel 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van wat REIS wordt genoemd:

  • Regie: vergroot de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie te voeren;
  • Eenvoud: vereenvoudigt de ondersteuning en zorg voor ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals;
  • Integrale benadering: verwijdert schotten en bevordert een integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg;
  • Samenwerking: bevordert de samenwerking tussen de verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en professionals.

In de media was veel aandacht voor het onderdeel ‘Wonen’ in het rapport. Maar de aanbevelingen omvatten meer. Voorzitter Wouter Bos hierover tijdens een bijeenkomst van Vilans: “We agenderen een maatschappelijk vraagstuk. Ons advies zit daarom meer in het matigen van het beroep op de zorg en anders organiseren. Bijvoorbeeld doordat we zeggen dat digitaal het ‘nieuwe normaal’ moet worden.” Daarvoor is samenwerking essentieel. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie, zo stelt het rapport.

De paraplu: Samen… Oud in Rivierenland

In Rivierenland gaan we niet zonder paraplu op reis! Dit las je eerder al in een editorial over de aanpak binnen het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’. In de metafoor van de paraplu komt een aantal van de principes van ‘REIS’ terug: Binnen het programma komt alles wat er gebeurt voor kwetsbare ouderen in Rivierenland samen. Individuele organisaties en losse projecten hebben samen meer impact dan de som der delen. Dit vraagt om lokaal maatwerk, dichtbij de leefwereld van mensen, waarbij we de oudere zelf centraal te stellen. Samen komen we tot innovatieve oplossingen die bijdragen aan meer regie, meer samenredzaamheid, het vergroten van gezondheid en welzijn en een zinvolle invulling van de laatste levensfase.

Binnen het programma wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de aanpak van dementie, lokale netwerkvorming met huisartsenpraktijk, thuiszorg en welzijn en de inzet van e-health. Op lange termijn draagt dit bij aan de ambitie om (kwetsbare) ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten blijven wonen. Wil je ondanks regen, droog lopen, dan loop je samen dezelfde kant op! Zo staat de metafoor van de paraplu voor een gezamenlijke visie en ambitie voor de zorg voor kwetsbare ouderen in Rivierenland binnen ‘Samen… Oud in Rivierenland’.

Ga je mee?

De commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ nodigt belangstellenden uit om te reageren op het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’. Reacties kun je voor 1 april inzenden. Voor de zomer zal de commissie haar versie 2.0 presenteren.

Ook binnen het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ horen we graag je ideeën en reacties op ons werkplan 2020. Of abonneer je hier op de nieuwsbrief ‘Samen… Oud in Rivierenland’ die twee maal per jaar verschijnt.