Naar nieuws

Samen onder de paraplu

3 september 2019

Editorial – De paraplu. Ik gebruik het woord graag als metafoor, bijvoorbeeld in het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’. Een beschutte plek waaronder alles wat er gebeurt voor kwetsbare ouderen in Rivierenland samen komt. Waaronder mensen en organisaties samen kunnen oplopen en een praatje maken. Zodat de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen goed is afgestemd. Individuele organisaties en losse projecten die samen meer worden dan de som der delen. Wil je droog lopen, dan loop je samen dezelfde kant op. Zo staat de metafoor van de paraplu voor een gezamenlijke visie en ambitie voor de zorg voor kwetsbare ouderen in Rivierenland binnen ‘Samen… Oud in Rivierenland’.

Maar soms krijgt ‘paraplu’ ook een heel andere letterlijke betekenis. Zoals bij mijn moeders tante Alice. Zij woont op bijna negentig jarige leeftijd nog zelfstandig in een appartementencomplex. Overdekt, maar mét paraplu’s… Hoezo?

De bewoners hebben samen een systeem afgesproken waarbij ze ’s avonds aan de buitenkant van hun voordeur een paraplu aan de deurklink hangen. Hangt de volgende ochtend om 9 uur de paraplu nog aan de deur, dan slaan de buren alarm. Mijn oud-tante die was gevallen (en wel een alarm heeft, maar dat niet om had..) werd zo gelukkig op tijd gevonden en geholpen. Zo wordt de paraplu metafoor voor een veilige beschermde plek waaronder ouderen zélf samen kunnen schuilen!

Wat ik hieruit leer? We hebben elkaar nodig. Als professionals, organisaties -en inwoners onderling. En we moeten niet voor elkaar denken, maar mét elkaar praten over wat past en wat mensen willen. Ingewikkelde e-health oplossingen of zorginnovaties waarvan wij als professionals denken te weten dat dat dé oplossing is, zonder dit vooraf goed te toetsen? Soms wil de kwetsbare oudere zelf gewoon een goede degelijke paraplu! Een letterlijke én een figuurlijke, zoals wij die samen vormgeven binnen ‘Samen… Oud in Rivierenland’!

Eefje de Bruijne

Programmamanager Samen… Oud in Rivierenland en directeur Mura Zorgadvies

Lees de Nieuwsbrief Samen… Oud in Rivierenland #2 – september 2019