Naar nieuws

Onderzoek Dementiezorg voor Elkaar

30 november 2020

In het Netwerk Dementie Rivierenland zetten professionals uit de zorg en het sociaal domein zich samen in voor innovatieve zorg voor ouderen met dementie en hun omgeving. In 2017 is gestart met een herontwerp van de keten tot een netwerk. Voor een optimale uitvoering van een aantal specifieke onderdelen van het herontwerp, heeft het Netwerk Dementie Rivierenland een onderzoek laten uitvoeren door Dementiezorg voor Elkaar.

In het ondersteuningstraject wordt aan drie thema’s gewerkt:

  1. De rol van de gemeente
  2. Financiering van een leerprogramma
  3. Eenduidige monitoring

1. De rol van de gemeente

De vraag van het Netwerk Dementie Rivierenland aan Dementiezorg voor Elkaar was: hoe betrekken we (meer) gemeentes bij het netwerk? Hoe ga je om met lokale verschillen, zoals bijvoorbeeld bij wisselend beleid voor een dementievriendelijke gemeente of WMO-ondersteuning voor dementie? Wat is voor gemeenten de relevantie en urgentie om in te zetten op dementie en welke rol kunnen zij spelen in de implementatie van de stepped-care aanpak van het netwerk? Welke relevante tools en inzichten uit andere netwerken zijn hierbij te gebruiken?

2. Financiering van een leerprogramma

Reguliere netwerkfuncties in de dementiezorg worden gefinancierd door de zorgverzekeraar, maar niet de innovatie zoals het leerprogramma. Het netwerk heeft een notitie geschreven om dit te onderbouwen, maar het is niet gelukt om extra financiering te realiseren. Dementiezorg voor Elkaar brengt in kaart welke financieringsmogelijkheden er zijn voor uitvoering van het leerprogramma.

3. Eenduidige monitoring

Gegevens omtrent dementiezorg, zoals het aantal mensen met diagnose of het aantal doorverwijzingen, wordt door de betrokken beroepsgroepen divers geregistreerd. Hierdoor ontstaat geen goed beeld waarmee de aanpak kan worden bijgestuurd. De vraag is hoe we dit wel goed in beeld kunnen krijgen. Dit begint met de vraag wat het netwerk in kaart wil brengen en hoe de verschillende betrokken partners dit op een eenduidige manier kunnen doen. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar voorbeelden van andere netwerken en naar de indicatoren in de nieuwe Zorgstandaard Dementie.

Aanpak en resultaten

Per thema is verkennend onderzoek gedaan. Er is bekeken wat het netwerk al weet, kan en doet en welke tips en aandachtspunten er vanuit andere netwerken dementie zijn, waar het Netwerk Dementie Rivierenland haar voordeel mee kan doen. De opbrengsten worden binnenkort in de overlegstructuren van het netwerk besproken en getoetst aan toepasbaarheid en relevantie. Op basis hiervan wordt voor ieder thema een strategie en actieplan uitgewerkt.

Lees hierover binnenkort meer op de website van Netwerk Dementie Rivierenland.

Over het Netwerk Dementie Rivierenland

In het Netwerk Dementie Rivierenland zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving.  Dit doen we samen met Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners (STMR)SZRZiekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland, regio RivierenlandMura ZorgadviesEerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken samen met vele andere zorg- en welzijnsorganisaties in Rivierenland. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’.