Naar nieuws

Nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024: samen bereik je meer dan alleen!

26 mei 2020

Gisteren lanceerden staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 ‘Gezondheid breed op de agenda’. Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving, verminderen van gezondheidsachterstanden, verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen en bijdragen aan vitaal ouder worden. Dat zijn vier gezondheidsvraagstukken waar het Rijk en gemeenten mee aan de slag gaan de komende jaren. Wat betekent dit voor zorgverleners?

Gezondheid op korte en lange termijn

Het coronavirus maakt dat de focus in Nederland meer dan ooit op gezondheid ligt; op de effecten voor Nederlanders op de korte en de lange termijn. De focus ligt nu vooral bij de vraag hoe we samen de pandemie het hoofd kunnen bieden. Maar het is belangrijk om ook vooruit te blijven kijken naar wat nodig is om onze gezondheid blijvend verder te versterken. De vier gezondheidsvraagstukken liggen in lijn met andere landelijke programma’s die al lopen, zoals het Nationaal Preventieakkoord of Langer Thuis. De problemen die ten grondslag liggen aan de gezondheidsvraagstukken  veroorzaken een grote ziektelast, leiden tot minder goede gezondheid voor kwetsbare groepen of tot hogere kosten in de zorg en maatschappij. De landelijke nota vormt de basis voor gemeenten om hun lokale gezondheidsbeleid vorm te geven. Want uiteindelijk gaat het om oplossingen in de regio of gemeente, op maat, dicht bij mensen: de juiste zorg op de juiste plek.

Gezondheid: méér dan het resultaat van zorg alleen

Samenwerking en preventie hebben -nog nadrukkelijker dan voorheen- een plaats in de nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid. Health in all policies is een belangrijk uitgangspunt. Dat past ook bij de visie van Mura: Wij geloven dat gezondheid méér is dan het resultaat van zorg alleen. Om die gezondheid nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is samenwerking nodig binnen én buiten de zorg. Daarom bundelen we krachten met zorgverleners, gemeenten, welzijn, zorgverzekeraars en natuurlijk inwoners om een gezamenlijk doel te bereiken: betere zorg en gezondheid voor iedereen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Daarom is het goed om als zorgverleners de verbinding te leggen en haakjes te zoeken in het gezondheidsbeleid, landelijk en in de gemeente.

De vier gezondheidsvraagstukken uit de nota

We schetsen kort de vier gezondheidsvraagstukken uit de nota en wat deze voor zorgverleners betekenen:

  1. Verbeteren van gezondheid in de fysieke- en sociale leefomgeving: Een gezonde fysieke leefomgeving kan bijdragen aan bijvoorbeeld de vermindering van eenzaamheid en overgewicht. Een ongezonde fysieke leefomgeving kan juist een bron van ziektelast zijn. Wat kan jij als zorgverlener met dit onderwerp? Hou het dicht bij huis: hoe toegankelijk is jouw praktijk? Is je gezondheidscentrum rookvrij? Ken je de mogelijkheden voor sport en bewegen in de woonomgeving van je patiënten?
  2. Verminderen van gezondheidsachterstanden: Wie rijker en hoger opgeleid is, leeft gemiddeld langer en in betere gezondheid. Gezondheidsachterstanden zijn hardnekkig en zijn de afgelopen decennia niet of nauwelijks kleiner geworden. Wat kan jij als zorgverlener met dit onderwerp? Heb je oog voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Weet je het sociale wijkteam te vinden als er onderliggende problemen zijn? Werk je aan een Kansrijke Start?
  3. Verlagen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen: Er zijn signalen dat prestatiedruk en sociale media negatief effect hebben op de gezondheid van jeugd en jongvolwassenen. Er is meer risico is op psychische problemen, zoals depressies, slaapproblemen en toenemende stress. Wat kan jij als zorgverlener met dit onderwerp? Denk bijvoorbeeld aan de inzet van POH-GGZ Jeugd. Signaleer jij risicogroepen, zoals kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) of kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking?
  4. Vitaal ouder worden: Er komen in de toekomst steeds meer ouderen met een chronische aandoening. Daarnaast nemen sociale problemen onder ouderen toe, zoals eenzaamheid. Eén op de drie ouderen van 65 jaar en ouder komt minimaal eens per jaar ten val. Het kabinet zet hier onder andere op in met het programma Langer Thuis. Mura is actief in Rivierenland in het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ waarbij we nauw samenwerken om kwetsbare ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plaats. Ook in Gelderse Vallei is een groot meerjarig programma ouderenzorg in ontwikkeling.

Wil je meer weten over de nieuwe landelijke nota, hoe het beleid er in jouw gemeente uitziet, of wat je hier als zorgverlener mee kunt? We sparren graag met je! Neem gerust vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.