Naar nieuws

Hoe zorgen we ervoor dat meer kinderen een kansrijke start krijgen?

14 februari 2020

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland geen goede start vanaf de geboorte. Waarom is deze periode zo cruciaal? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer kinderen een kansrijke start krijgen? Deze vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst in februari in de gemeente Ede. Professionals uit het medische en sociale veld die betrokken zijn bij de eerste 1000 dagen van een kind kwamen bij elkaar. Zo waren onder andere verloskundigen, jeugdverpleegkundigen, lactatiekundigen, psychologen, gezinsondersteuners en beleidsmakers aanwezig.

Er is maar één kans op een goede start

“Waar je wieg staat heeft een enorme invloed op je levenskansen.” Zo startte Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid bij Amsterdam UMC, haar lezing over het belang van de eerste 1000 dagen van een kind. In deze periode gebeurt ontzettend veel; alle organen worden aangelegd, afweer wordt opgebouwd, hechting vindt plaats, kinderen leren kruipen, staan, lopen, communiceren, eten en drinken en leren causaal redeneren. Er is maar één kans op een goede start. Kinderen die deze kans missen hebben op latere leeftijd een grotere kans op lichamelijke en geestelijke problemen, waaronder hart- en vaatziekten, suikerziekte, overgewicht en depressies. Er is een enorme winst te behalen in deze vroege ontwikkeling.

Hack de Kansrijke Start

Diverse activiteiten in de gemeente Ede zijn erop gericht om meer kinderen een kansrijke start te geven. Zo heeft de gemeente Ede zich aangesloten bij het programma Kansrijke Start. En werkt het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Gelderse Vallei aan aansluiting tussen het medische en sociale domein door implementatie van een zorgpad kwetsbare zwangeren en nemen diverse partijen (waaronder gemeente en verloskundigenpraktijk) deel aan het project Power 4 Gezond Zwanger. Dat project is gericht op het optimaliseren van de voedingsinname van zwangeren. Wat is er nog meer nodig in de gemeente Ede om meer kinderen een kansrijke start te geven? Deelnemers aan de bijeenkomst gaven richting aan het antwoord op deze vraag door een aantal thema’s te benoemen, waaronder: verbinding tussen het medische en sociale domein versterken, elkaar leren kennen/korte lijnen, meer maatwerk en betere voorlichting over gezond zwanger zijn aan toekomstige ouders en aandacht voor goede hechting en positieve opvoeding.

Aan de slag

De gemeente Ede en Mura Zorgadvies gaan aan de slag met het opzetten van een lokale coalitie Kansrijke Start. Samenwerking tussen het medische en sociale domein daarbij is essentieel om een kansrijke start voor alle kinderen te realiseren. Daarom wil de gemeente netwerkafspraken te maken met zorgaanbieders en andere organisaties uit het sociaal domein in Ede die een rol spelen in de geboortezorg. Mura Zorgadvies ontwikkelt het plan van aanpak om deze lokale coalitie te vormen én tot ketenafspraken te komen. Het doel van deze startbijeenkomst was het informeren van de betrokken partijen over het belang van een Kansrijke Start en ideeën op te halen over de toekomstige samenwerking. In de nieuwe aanpak worden de thema’s en ideeën uit de startbijeenkomst gebruikt om zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Ede een kansrijke start te geven. In de woorden van Tessa Roseboom: “Wat we doen is complex, waaróm we het doen niet”.

Wil je meer weten over Kansrijke Start? Neem gerust contact op met Anneke Jansen.