Naar nieuws

Nieuw Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt is live!

26 juni 2019

Op 25 juni is het nieuwe Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt gestart. Dit coördinatiepunt is bedoeld voor verwijzers en heeft altijd een actueel overzicht van beschikbare bedden in de regio. Een gezamenlijk team van klantadviseurs ondersteunt verwijzers bij de realisatie van zorg(plaatsing) in de regio Rivierenland.

Kick-off
Tijdens de kick-off bijeenkomst met veel huisartsen, POH’s, transferverpleegkundigen, klantadviseurs en andere geïnteresseerden is het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt gelanceerd.

Vanaf vandaag bellen of mailen verwijzers, zoals de huisarts of transfer vanuit het ziekenhuis, rechtstreeks naar het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt, voor zorgadvies en bemiddeling rondom (toekomstig) te plaatsen patiënten bij regionale VVT-instellingen. Je herkent het coördinatiepunt aan dit nieuwe logo:

Dat betekent voor de verwijzer:

  • Eén vast aanspreekpunt die de zorgprofessional ontzorgt;
  • 365 dagen per jaar beschikbaar van 8.30 tot 17.00u;
  • Bereikbaar via telefoon (0800 – 1235) en e-mail (info@rivierenlandzorgt.nl);
  • Verwijzing rechtstreeks via ZorgDomein;
  • Website met meer informatie: www.rivierenlandzorgt.nl.

Waarvoor kun je bij het Coördinatiepunt terecht?
Het Coördinatiepunt geeft advies en bemiddelt in de plaatsing van patiënten met een indicatie voor:

  • Eerstelijnsverblijf (ELV);
  • Langdurige zorg (WLZ);
  • Geriatrische revalidatiezorg (GRZ);
  • Respijtzorg;
  • Palliatieve zorg.

In een later stadium zal de zorgbemiddeling worden uitgebreid naar andere zorgsoorten.

Samenwerking in de regio
Het Coördinatiepunt Rivierenland Zorgt is een samenwerking van de regionale VVT-instellingen (Santé Partners, SZR, Zorgcentra De Betuwe) en komt tot stand onder begeleiding van Mura Zorgadvies, in nauwe afstemming met Ziekenhuis Rivierenland. Ook met andere zorgaanbieders in de regio worden afspraken gemaakt over de wijze van aansluiting bij het coördinatiepunt.

Wil je meer weten? Kijk op www.rivierenlandzorgt.nl of neem contact op met onze adviseur Mariëtte de Vries via mariettedevries@mura.nl of 06 42200190.