Naar nieuws

Netwerkbijeenkomst West Betuwe: ‘Respijtzorg, lokaal georganiseerd’

12 november 2019

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. Tijdens de Week van de Mantelzorg van 4 tot en met 9 november, georganiseerd door Welzijn West Betuwe, was er een bijeenkomst van het netwerk geriatrie voor (zorg)professionals over respijtzorg.

Respijttool
Wethouder Ton van Maanen trapte de avond af, waarna Eefje de Bruijne een en ander vertelde over de rol van mantelzorgers binnen het programma Samen… Oud in Rivierenland. Hierna onderzochten (zorg)professionals onder leiding van MantelzorgNL met elkaar welke mogelijkheden er zijn in West Betuwe om respijtzorg lokaal in te zetten. MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij gaven een introductie van de ‘respijttool’. De aanwezige professionals maakten meteen een start met de invulling van deze Respijttool voor de regio West Betuwe door vragen te beantwoorden als: Hoe is de respijtzorg in de gemeente West Betuwe georganiseerd? Wie levert deze zorg? En, welke indicatie is er nodig? Tenslotte is de wens uitgesproken een bruikbaar overzicht (tool) voor professionals in de gemeente te maken.

Werkgroep respijtzorg
Tijdens het andere interactieve deel van de bijeenkomst met de professionals zijn de vormen van zorg die al georganiseerd zijn in kaart gebracht, de financiering en de wijze van aanvraag en inzet is besproken. Ook is gekeken naar de wensen en behoeften van aanbieders en verwijzers. Op initiatief van de consulent Mantelzorg van Welzijn West Betuwe zal een werkgroep geformeerd worden om de respijtzorg nóg beter in kaart te brengen en cliënten bekend te maken met de mogelijkheden, de vormen van respijtzorg en financiering. Alles is volop in ontwikkeling dus!

Netwerk geriatrie
Het Netwerk Geriatrie West Betuwe zet zich in voor het onderhouden van korte lijnen tussen professionals in zorg en welzijn rondom ouderen. Door kennisoverdracht en elkaar leren kennen kan het netwerk bijdragen aan kwaliteitsverbetering.