Naar nieuws

Kunnen paramedici de krachten bundelen in de regio’s Rivierenland en Gelderse Vallei?

24 januari 2024

In de regio’s Rivierenland en Gelderse Vallei staan dagelijks bijna 1500 paramedici klaar voor hun patiënten. Deze grote groep zorgverleners met passie en hart voor hun vak, vormt een belangrijk onderdeel van ons zorgstelsel. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Wat is deze kant en wat als je de krachten van 1500 paramedici gaat bundelen?

De andere kant van de medaille

Uit de behoefteanalyse die Mura begin 2023 hield, bleek dat zorgverleners uit alle paramedische beroepen onvoldoende betrokkenheid, zichtbaarheid, waardering en mogelijkheid tot samenwerking ervoeren. Leg daarnaast de cijfers van de uitstroom van paramedici uit het vak en het wordt zichtbaar dat er iets moet gebeuren, zowel in de dagelijkse praktijkvoering als ook om de maatschappelijk uitdaging binnen de zorg in goede banen te leiden.

Behoefteanalyse regio Gelderse Vallei
Behoefteanalyse regio Gelders Rivierenland

Wat als… de paramedie zich organiseert?

De behoefteanalyse bestond uit gesprekken en samen filosoferen over: wat als we een paramedische vertegenwoordiging ontwikkelen, een coöperatie die namens paramedie spreekt, die als samenwerkingspartner functioneert, als paramedisch aanspreekpunt en die relevante vraagstukken voor de paramedische zorg in de regio oppakt. Een vertegenwoordiging die meedenkt bij  regionale zorgontwikkelingen. Een utopie? Nee! Het gaat gebeuren en wellicht sneller dan je denkt.

Het ontbreken van een multidisciplinaire paramedische vertegenwoordiging in de regio is niet alleen een gemis voor de paramedie zelf maar ook voor samenwerkingspartners, als bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars, die de zorg in de regio zo goed mogelijk willen organiseren. Dat bleek ook bij de ontwikkeling van de regioplannen.

Een paramedische vertegenwoordiging in Rivierenland en Gelderse Vallei krijgt vorm

De behoefteanalyse leidde uiteindelijk tot de formering van kerngroepen met als opdracht de paramedische vertegenwoordiging vorm te geven. Iedere kerngroep bestaat uit een aantal enthousiaste paramedici die ieder hun paramedische discipline vertegenwoordigingen. Deze samenwerking resulteerde in een plan van aanpak per regio (je vindt ze hieronder). Daarin staan de stappen die je doorloopt om van start te kunnen gaan als paramedische vertegenwoordiging. Het komende half jaar voeren we deze stappen uit, met als doel dat de vertegenwoordiging na  de zomer van start gaat.

Plan van aanpak regio Gelderse Vallei
Plan van aanpak regio Gelders Rivierenland

Werk jij als paramedicus in de regio Rivierenland of Gelderse Vallei? Zorg dat je erbij bent!

Van februari tot en met april worden voor alle disciplines monodisciplinaire bijeenkomsten georganiseerd. Die zijn bedoeld om gezamenlijk invulling te geven aan een regionale paramedische vertegenwoordiging. Dus ben je diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huidtherapeut, logopedist, oefentherapeut of podotherapeut? Dit is je kans om mee te denken en jouw stem te laten horen!

Schrijf je in voor de bijeenkomsten via: Bijeenkomsten paramedische samenwerking en vertegenwoordiging!

Houd onze LinkedIn-pagina of deze website in de gaten, want er worden steeds bijeenkomsten toegevoegd!

Meer informatie

Wil je meer weten over organisatiegraad in de paramedische zorg? Neem gerust contact op met Huub Creemers.