Naar nieuws

Kamerbrief Minister Bruins over activiteiten van ‘De juiste zorg op de juiste plek’ (JZOJP): lees de 7 highlights!

2 juli 2019

‘De juiste zorg op de juiste plek’ oftewel JZOJP. Niet te missen de afgelopen maanden in het zorgnieuws. Door het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (zoveel mogelijk dichterbij huis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health) zal het zorgaanbod beter aansluiten op de behoeften van mensen en wordt de kwaliteit en organisatie van zorg nog veel beter, zo is de gedachte. De recente kamerbrief van minister Bruins en de infographic geven een samenvatting van de stand van zaken én de gevolgen voor de zorgverlener. We zetten het voor je op een rijtje.

JZOJPWat heb jij als zorgverlener aan dit landelijke beleid?
Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft een breed ondersteuningsaanbod voor het veld ontwikkeld om de beweging ‘De juiste zorg op de juiste plek’ te versnellen.


De zeven hoofdpunten in het ondersteuningsaanbod:

  1. Regionale bijeenkomsten om het veld te informeren en inspireren;
  2. De website www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl als vindplaats van goede voorbeelden voor het veld om van elkaar te kunnen leren;
  3. Een basisdataset www.regiobeeld.nl van het RIVM om inzicht te krijgen in de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn;
  4. Vouchers om expertise in te zetten, bijvoorbeeld van Mura, voor het opstellen van een regiobeeld via ZonMw (www.zonmw.nl/jzojp);
  5. De inzet van ervaringsdeskundigen via PGO-support (www.pgosupport.nl);
  6. De subsidieregeling JZOJP bij ZonMw om samenwerking te stimuleren middels een Startimpuls, Uitvoeringsimpuls en Regio-impuls (www.zonmw.nl/jzojp);
  7. De ontwikkeling van een kennisplatform voor onderbouwing van praktijk en beleid.

JZOJP als paraplu
Minister Bruins ziet ‘De juiste zorg op de juiste plek’ als een overkoepelende centrale visie voor de beleidsprogramma’s en -trajecten van VWS. Neem bijvoorbeeld het programma Langer Thuis. Dit programma zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. Daarmee kan ook duurdere zorg worden voorkomen en arbeidskrachten worden gespaard als we slim gebruik maken van nieuwe technologie. Onderstaande figuur uit de kamerbrief illustreert de samenhang tussen de verschillende beleidslijnen:

JZOJP in de regio
Er gebeurt veel. Maar er moet nog veel meer gebeuren willen we ervoor zorgen dat de zorg beter aansluit op de behoeften van mensen. En om te zorgen dat de zorg in de toekomst uitvoerbaar blijft, mede gezien de uitdagingen op de arbeidsmarkt. VWS faciliteert de ontwikkeling. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe zorg je dat er samenhang komt, zodat 1 + 1 = 3? Het moet in de regio, in het dorp of in de wijk gebeuren! Mura kan partijen hierbij concreet ondersteunen. Bijvoorbeeld door het aanvragen van een voucher voor een regiobeeld of een subsidie. Of door pilots mee op te zetten, zoals het Huisartsspreekuur Beweegklachten. In de Eerstelijns die op 5 juli verschijnt, staat een artikel over de succesvolle pilot met de inzet van een thuistest bij darmklachten die Mura begeleidde.

Interesse in een regiobeeld? Nieuwsgierig of je in aanmerking komt voor een subsidie? Heb je een goed idee voor een pilot? Benieuwd naar wat Mura voor je kan betekenen? Neem contact met Eefje de Bruijne of Ellen Selten.