Naar nieuws

Inspiratie voor kartrekkers Kansrijke Start: zo borg je de goede initiatieven

2 november 2021

Professionals uit het medische en sociale domein werken samen in ‘lokale coalities Kansrijke Start’ aan een gezamenlijke aanpak om meer kinderen een kansrijke start te geven. Al in 275 gemeenten ontwikkelen deze coalities veel lokale en regionale activiteiten. Natuurlijk hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. In een regionale* inspiratiesessie voor kartrekkers liet Mura, in samenwerking met Pharos, de coalities van elkaar leren. Lees welke handvatten de deelnemers kregen en laat je ook inspireren!

‘Meer kinderen een kansrijke start’ is het doel van het actieprogramma van het ministerie van VWS. Onlangs werd bekend dat het ministerie van VWS ook in 2022 blijft investeren in deze beweging (klik hier voor meer informatie). In de inspiratiesessie stonden de thema’s ‘borging’ en ‘samenwerking met de groep (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie’ centraal.

Borging Kansrijke Start

Voor iedere aanpak (ofwel programma, project of andere vorm van samenwerking) is het belangrijk tijdig na te denken welke opties er zijn als de financiering stopt. Het is een zoektocht om borging vorm te geven, zeker bij een integrale aanpak zoals Kansrijke Start. Begin hier daarom al tijdens de looptijd van het project mee. Dat het onderwerp leeft bij coalities Kansrijke Start kwam in de inspiratiesessie duidelijk naar voren. Dat leverde vragen op als: Hoe houd je de energie vast van coalitiepartners? Hoe zorg je voor voldoende draagvlak? Hoe bevorder je eigenaarschap? Hoe vervul je de rol van kartrekker, nu en in de toekomst? Carla Pelgrom, strategisch adviseur bij Pharos besprak diverse aandachtspunten voor borging van Kansrijke Start, zoals:

  • Bepaal je stip op de horizon: De stip op de horizon loopt verder dan de looptijd van het programma. Als het programma stopt wil je vasthouden wat is bereikt én de beweging gaande houden. Praktijkvoorbeeld: Maak een infographic van de stip op de horizon en de weg ernaartoe. Zo wordt de aanpak concreet, voor iedereen duidelijk en goed te onthouden. En dat inspireert en motiveert.
  • Maak afspraken over taken en rollen: Om ervoor te zorgen dat de stip op de horizon steeds dichterbij komt en gedeeld eigenaarschap ontstaat is het belangrijk om goede afspraken te maken over taken en rollen op alle niveaus. Maak afspraken op uitvoeringsniveau, organisatieniveau en bestuursniveau. Praktijkvoorbeeld: Zorg voor een intentieverklaring, ondertekend door bestuurders.
  • Zorg voor een kartrekker: Bij ieder borgingstraject is en blijft een kartrekker essentieel. Iemand die verbindt, aanjaagt en kansen ziet en benut. Praktijkvoorbeeld: Vervul de rol van kartrekker door meerdere mensen, bijvoorbeeld door een duo of door een kernteam met daarin vertegenwoordigers vanuit het medische en sociale domein.

 Deze en andere aandachtspunten lees je terug in het document ’10 aandachtspunten voor borging Kansrijke Start’ van Pharos.

Samenwerking met groep (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie

Samenwerken met de mensen om wie het gaat is een succesfactor in het slagen van de gezamenlijke aanpak Kansrijke Start. Het gesprek aangaan en goed luisteren naar de behoeften en problemen waar (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tegenaan lopen. Om vervolgens, samen met professionals en ouders, een aanpak te ontwikkelen die hierop aansluit. Maar hoe doe je dat? Waar vind je de doelgroep? Waar begin je? Dat waren vragen die centraal stonden tijdens de bijeenkomst. Ook daarvoor zijn er diverse handvatten. Marieke Stopel, strategisch adviseur bij Pharos, gaf onder andere deze tips:

  • Werk met coalitiepartners aan de bewustwording van het belang om samen te werken met de doelgroep. Praktijkvoorbeeld: Maak een patiëntreis en laat coalitiepartners zich verplaatsen in het perspectief van de (aanstaande) ouders. Of organiseer een spiegelbijeenkomst waarin ouders antwoord geven op vragen van professionals en professionals alleen mogen luisteren.
  • Betrek (aanstaande) ouders in het gehele proces. Van het in kaart brengen van de opgave tot het evalueren van de aanpak. Tip: begin klein, starten kan altijd.
  • Ga het gesprek aan met (aanstaande) ouders. Probeer meer inzicht te krijgen in de situatie van (aanstaande) ouders. Praktijkvoorbeeld: Voer interviews uit of organiseer een focusgroep.
  • Zorg voor een persoonlijke benadering van (aanstaande) ouders. Maak gebruik van coalitiepartners of andere partners die al goede contacten hebben met de doelgroep. Praktijkvoorbeeld: De kraamzorg bouwt een vertrouwensrelatie met de ouders op waar gebruik van gemaakt kan worden.
  • Creëer een gelijkwaardige samenwerking met de doelgroep. Het is bijvoorbeeld belangrijk om echt iets te doen met de inbreng van (aanstaande) ouders en hier een terugkoppeling van te geven. Ook is het belangrijk de betrokkenheid van (aanstaande) ouders te waarderen, bijvoorbeeld door een vergoeding te geven of een workshop of training aan te bieden.

Deze en andere handvatten lees je in de infosheet ‘Kansrijke Start & Samenwerken met de doelgroep’ van Pharos.

Meer informatie over Kansrijke Start

Wil je meer weten over Kansrijke Start en de rol die Mura hierin kan spelen? Neem contact op met Anneke Jansen.

Of lees verder in de volgende artikelen:

*Regio Gelderse Vallei, Gelders Rivierenland en omstreken.