Naar nieuws

Ede werkt samen aan een Kansrijke Start voor ieder kind

14 december 2020

Professionals uit het medische en sociale domein in Ede zetten zich met tal van projecten en activiteiten in om kinderen in Ede een goede start te geven. De eerste duizend dagen van een kind zijn namelijk cruciaal voor een Kansrijke Start. Er gaat al veel goed in Ede én er liggen kansen om het nog beter te doen. Die kansen werden in november verder concreet gemaakt.

Mura ondersteunt de gemeente Ede bij het in kaart brengen van deze kansen en de uitwerking hiervan, onder andere door eerder dit jaar professionals en ouders te interviewen en twee bijeenkomsten voor professionals uit het medische en sociale domein te organiseren.

Samen speerpunten formuleren

Op 25 november vond de (digitale) vervolgbijeenkomst ‘Samen werken aan een Kansrijke Start’ plaats. Een gevarieerde groep van vijfentwintig deelnemers boog zich over de vraag waar professionals in Ede zich (nog meer) op in willen zetten. Zo gingen onder andere verloskundigen, jeugdverpleegkundigen, lactatiekundigen, psychologen, gezinsondersteuners en beleidsmakers met elkaar in gesprek. Dit resulteerde in drie speerpunten voor 2021:

  • Vroegsignalering en hechting: problemen, waaronder hechtingsproblemen, bij (aanstaande) kwetsbare gezinnen nog beter signaleren;
  • Passende en afgestemde zorg: professionals weten nog beter van elkaar wie, wat, wanneer doet, zodat ouders op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgen;
  • Ouderschap en opvoeding: ouders nog beter voorbereiden op de komst van de baby.

    Informatiekaart Samen werken aan een Kansrijke Start Ede (klik op de afbeeldingen voor een vergroting)

Het was een afwisselende avond, waarbij diverse werkvormen werden toegepast en deelnemers in kleine groepen met elkaar aan de slag gingen. Ze spraken over de gewenste situatie en de route hier naartoe. Begin volgend jaar wordt deze route verder uitgestippeld met een aantal enthousiaste professionals, om dit pad vervolgens daadwerkelijk samen te gaan bewandelen. De informatiekaart ‘Samen werken aan een Kansrijke Start Ede’ biedt een handig overzicht van het belang van dit thema én de samenwerking daarin (zie de afbeeldingen hiernaast).

Focus op individu én omgeving

De uitdaging bij een succesvolle aanpak van een kansrijke start, is om ons niet alleen te richten op het individu, maar ook op de omgeving. Karien Stronks, hoogleraar public health aan Amsterdam UMC/Universiteit van Amsterdam, gaf een lezing over hoe we echt het verschil kunnen maken. “Gezondheid en ziekte zijn uiteindelijk een product van maatschappelijke omstandigheden. Om echt het verschil te kunnen maken is het belangrijk om ook te kijken hoe de context veranderd kan worden, zodat gedragsverandering echt beklijft”, aldus Karien Stronks.

Meer informatie over Kansrijke Start

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen. Wil je meer weten over Kansrijke Start en de rol die Mura hierin kan spelen? Neem contact op met adviseur Anneke Jansen.