Naar nieuws

Inspiratie voor de juiste zorg op de juiste plek: Huisartsspreekuur Beweegklachten

3 november 2020

Mura Zorgadvies werkt samen met zorgverleners aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Zodat de patiënt er beter van wordt. Maar ook om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Een mooi voorbeeld hiervan is het ‘huisartsspreekuur beweegklachten. Daarmee wordt maar liefst 93 procent van de patiënten met beweegklachten in de eerste lijn geholpen in plaats van in het ziekenhuis. Hoe gaat het in de praktijk? En wat zijn de ervaringen van huisartsen en patiënten?

Goed voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plek

Veel patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat werden tot drie jaar geleden meestal doorverwezen naar de orthopeed in de tweede lijn. Met de komst van het huisartsspreekuur beweegklachten wordt het overgrote deel van de patiënten gediagnosticeerd en behandeld in de eerste lijn. Dit is een mooi voorbeeld van een initiatief dat bijdraagt aan de juiste zorg op de juiste plek.

De juiste zorg op de juiste plek bestaat uit drie pijlers: het verplaatsen van zorg (substitutie), het vervangen van zorg (door andere vormen zoals e-health) en het voorkomen van zorg (verminderen van onnodige verwijzingen en preventie).

Klachten verdwenen bij Mirjam

Mirjam (40) bezocht het huisartsspreekuur beweegklachten. Zij had al tien jaar last van een stekende en brandende pijn aan de onderarmen. Een nekhernia werd eerder uitgesloten, maar een goede verklaring werd nooit gevonden. Mirjam ervaart de pijn als zeer invaliderend, heeft haar hobby’s erdoor moeten staken (ze houdt van handwerken) en slaapt er vaak slecht door. De pijn stoort haar aanzienlijk in haar dagelijks leven. Tijdens het bezoek aan het huisartsspreekuur beweegklachten viel vooral op dat druk op één plek de pijn uitlokte. Dit past sterk bij een zenuwbeknelling in de onderarm. De kaderhuisarts beweegklachten gaf Mirjam een lokale injectie. Daardoor verdwenen haar klachten vrijwel volledig. Een nieuwe injectie is niet nodig.

Positieve resultaten

In de afgelopen drie jaar hebben in totaal ruim 530 patiënten zoals Mirjam het spreekuur bezocht. Slechts zeven procent van deze patiënten werd gericht doorverwezen naar de tweede lijn. De rest kon in de eerste lijn behandeld worden met bijvoorbeeld een injectie of fysiotherapie. Het merendeel van de patiënten kan bovendien beter met zijn/haar klacht(en) omgaan na een bezoek aan het spreekuur en de eventuele daaropvolgende behandeling. Het huisartsspreekuur wordt positief geëvalueerd door zowel patiënten als huisartsen. Patiënten waarderen de expertise van de kaderhuisarts, de tijd die voor hen genomen wordt, dat de afspraak op korte termijn kan plaatsvinden en dat het eigen risico niet hoeft te worden aangesproken.

Andere ideeën voor de juiste zorg op de juiste plek

Denk je na het lezen van dit voorbeeld: “Ik heb ook zo’n goed idee voor de juiste zorg op de juiste plek in mijn praktijk!” Laat het ons weten en samen kijken we hoe we jouw idee kunnen realiseren. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseur Ellen Selten. Over het huisartsspreekuur beweegklachten vertelt Anneke Jansen je graag meer.