Naar nieuws

‘Het zou nog mooier zijn als ze konden toveren’

17 juli 2018

Dat was een uitspraak van één van de ouders tijdens de focusgroep over het Kind Expertise Centrum (KEC) van het Eerstelijns Centrum Tiel. Toveren kunnen ze in het KEC helaas niet. Ze kunnen er echter wél voor zorgen dat bij kinderen met multiproblematiek zo snel mogelijk gediagnosticeerd wordt en de meest passende behandeling gestart wordt.

Oordeel ouders
Het KEC draait nu ruim een jaar. En daarom namen de deelnemende zorgverleners recent zelf het KEC kritisch onder de loep. Daarna was het de hoogste tijd om de ervaringen te horen van degenen waar het allemaal om draait: de ouders van de betrokken kinderen. Een adviseur van Mura ging in gesprek met een aantal ouders van kinderen die via het KEC gediagnosticeerd en behandeld werden. Doel hiervan was te achterhalen hoe de ouders het traject in het KEC ervaren hebben en welke verbeterpunten zij vanuit hun perspectief aangeven.

Patientjouney
We vonden een aantal ouders bereid om hun ervaringen te delen. Zo schetsten ze eerst in een tekening de reis die ze met hun kind in de medische wereld afgelegd hadden. Dat bleek een uitgebreide en vaak jarenlange reis langs verschillende zorgverleners en instellingen.

Ervaringen met het KEC
Ze gaven aan het prettig te vinden dat er in het KEC door verschillende disciplines gezamenlijk in een multidisciplinair overleg (MDO) naar hun kind gekeken werd. En dat zij samen het beleid uitstippelden voor het kind en dat de uitkomsten teruggekoppeld werden door de casemanager. Dat scheelde de ouders tijd en energie. Zo hoefden ze zelf niet met hun kind achtereenvolgens langs de verschillende zorgverleners te gaan. Het feit dat er door verschillende disciplines tegelijk naar het kind gekeken werd, gaf ouders daarnaast een gerust gevoel dat er serieus en vanuit een breed perspectief naar hun kind en de gezinssituatie gekeken werd.

Tevredenheid overheerst
Om de zorgverleners voldoende informatie te geven over het kind moesten de ouders een aantal uitgebreide vragenlijsten invullen. Soms leken die niet direct van toepassing op de problematiek van het kind. Na uitleg over nut en noodzaak hiervan, hadden ze er echter wel begrip voor.
Tevredenheid over de manier van werken overheerste. De genoemde verbeterpunten werd genoemd. Dat nemen de zorgverleners uiteraard mee in de doorontwikkeling van het KEC.

Weet jij wat de patiënt van jouw zorgverlening of project vindt?
Werk je aan een project of ben je op een andere manier bezig met verbetering van zorg? En wil je weten wat de patiënt ervan vindt? Klop eens bij ons aan. Wij kijken samen met je naar de mogelijkheden om patiënten vooraf, tijdens en na een project op een goede manier erbij te betrekken.