Naar nieuws

Groen licht voor leefstijlcoaching in Rivierenland

9 december 2019

Het is een feit: in Rivierenland is  de Zorggroep Gelders Rivierenland vanaf 1 december de samenwerking aangegaan met drie leefstijlcoaches voor de uitvoering van de GLI Coaching op Leefstijl (CooL). Mura ondersteunt bij de implementatie van de GLI voor deze regio. Preventie is een belangrijk onderdeel van goede zorg en daar dragen we graag aan bij. De GLI is een effectieve aanpak waarbij deelnemers met obesitas of overgewicht en extra risicofactoren, advies en begeleiding krijgen van een leefstijlcoach op het gebied van gezonde voeding, eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering.

Wat houdt de samenwerking in?
Door de samenwerking zetten de leefstijlcoaches en de Zorggroep zich samen in om de GLI tot een succes te maken in de regio. Randvoorwaarden zoals contracteren van zorgverzekeraars en het inrichten van een gezamenlijk keteninformatiesysteem (Portavita) zijn centraal door de Zorggroep georganiseerd. De Zorggroep controleert of de leefstijlcoach aan kwaliteitseisen voldoet waarna een overeenkomst wordt afgesloten. Hoe dit er praktisch uitziet? De huisarts verwijst een patiënt (digitaal) naar een leefstijlcoach, waardoor zij snel aan de slag kunnen met de patiënt en de juiste achtergrondinformatie hebben. Terugkoppeling aan de huisarts gaat ook via Portavita. Zo blijft de huisarts gedurende het programma op de hoogte van de voortgang van de deelnemer. Daarnaast gaan de declaraties van de coaches ook via dit systeem waardoor de deelnemers er zelf geen omkijken meer naar hebben.

Hoe kunnen mensen deelnemen aan het Coaching op Leefstijl programma?
Deelnemers kunnen in overleg met de huisarts verwezen worden naar een leefstijlcoach. Van belang is dat een deelnemer voldoende motivatie heeft om met het CooL-programma aan de slag te gaan. Na verwijzing neemt de leefstijlcoach contact op met de deelnemer en volgt een intakegesprek. In dit gesprek worden de doelen van de deelnemer besproken. Bij voldoende motivatie start de deelnemer daarna het twee jaar durende programma met daarin groepssessies en individuele gesprekken. Door een langere periode kleine stapjes te zetten wordt duurzaam succes geboekt!

Starten in de gemeentes West Maas en Waal, Beuningen en Culemborg
De GLI CooL start met drie leefstijlcoaches in de gemeentes West Maas en Waal, Culemborg en Beuningen. Zij werken vanuit de praktijken Leefstijlcoaching De Betuwe en Presence for U. In 2020 is uitbreiding zeker nog mogelijk. Ben of ken je iemand die ook als leefstijlcoach aan de slag wil met CooL in Rivierenland? Of heb je als huisarts of praktijkondersteuner vragen over je rol als verwijzer? Neem dan even contact op met Marjoke Dijkema.