Naar nieuws

Geboortezorg tijdens COVID-19: best practices

17 april 2020

COVID-19 heeft grote gevolgen voor iedereen. Er is veel aandacht voor de ziekte zelf, de druk op de capaciteit van intensive-care-afdelingen en op de ouderenzorg. Maar het coronavirus beïnvloedt ook de reguliere geboortezorg. We zetten een aantal tips en handige informatie voor zorgverleners op een rij.

Antwoorden op veel gestelde vragen

Er gelden momenteel andere regels rond zwangerschap en geboorte. Zo vinden er minder controles bij de verloskundige plaats, mag er maar één persoon in het ziekenhuis komen als de baby geboren is en mogen ouders geen bezoek ontvangen als de kraamzorg er is. Het coronavirus leidt tot veel vragen, zowel bij verloskundigen als bij zwangeren. Deze websites bieden informatie:

  • Verloskundigen: kennisnetgeboortezorg.nl. Actuele, voor de geboortezorg relevante, informatie over COVID-19.
  • Zwangeren: allesoverzwanger.nl. Voor een antwoord op veel gestelde vragen over het coronavirus.
  • Laaggeletterden en anderstaligen: pharos.nl. Begrijpelijke informatie en informatiemateriaal ontwikkeld door Pharos over het coronavirus.

Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners

Door de huidige omstandigheden kan de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners lastiger zijn. Het is bijvoorbeeld niet altijd bekend wie de betrokken zorgverleners zijn en op welke locatie de cliënt zorg krijgt, waardoor rechtstreekse informatie-uitwisseling niet mogelijk is. Daarom stelt stichting CareCodex een beveiligde website beschikbaar waarop zorgverleners gegevens over hun cliënten kunnen delen. Het betreft een tijdelijk platform waarop documenten uitgewisseld kunnen worden. Kijk voor meer informatie op: carecodex.ezorg.nl.

Binnen het landelijke actieprogramma Babyconnect wordt gewerkt aan een structurele manier om veilige digitale informatiedeling mogelijk te maken tussen zorgverleners en de zwangere/kraamvrouw, en tussen zorgverleners onderling binnen de geboortezorg. Om tot deze structurele digitale informatiedeling te komen moeten diverse stappen doorlopen worden, te beginnen met een verkenning. Wat is Babyconnect? Welke wensen en behoeftes leven er onder de aangesloten zorgverleners bij een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)? Hoe kan een VSV hier subsidie voor aanvragen? Mura is betrokken bij deze verkennende fase en deelt graag haar kennis.

Kansrijke Start

Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start wordt er zowel landelijk als lokaal gewerkt aan het bieden van een kansrijke start aan zoveel mogelijk kinderen. Mura is betrokken bij het opzetten van lokale coalities in zowel de gemeente Ede als de gemeente Veenendaal. Door de coronacrisis ontstaan in het hele land initiatieven om zwangeren en jonge gezinnen te ondersteunen in deze onzekere periode. Omdat we weten dat stress en psychische problemen bij ouders van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van kinderen in de eerste 1000 dagen, start in Ede – naar het voorbeeld van Amsterdam – een Online Community. Aanstaande of jonge moeders die veel angst of stress ervaren kunnen zich hiervoor opgeven. In groepsverband en onder begeleiding van een verloskundige en psycholoog wordt in drie online-bijeenkomsten aandacht besteed aan medische vragen (bijvoorbeeld over besmettingsrisico en de geboortezorg) en de psyche van de deelnemers (bijvoorbeeld het verminderen van stress).

Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Anneke Jansen.