Naar nieuws

Fysiotherapeuten Rivierenland lopen zich warm voor samenwerking rond COVID-revalidatie

30 maart 2021

Fysiotherapeuten in Rivierenland slaan de handen ineen bij de revalidatie van ex-COVID patiënten. Maar niet alleen daarbij, er zijn tientallen projecten en initiatieven waarbij fysiotherapeuten, soms zonder het van elkaar te weten, betrokken zijn en waar ze elkaar kunnen versterken. FysioRivierenland, de vereniging van fysiotherapeuten in Rivierenland, wil de onderlinge samenwerking verder vormgeven, met behulp van Mura, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Menzis. Welke stappen hebben zij inmiddels gezet?

FysioRivierenland begon dit jaar met warmlopen voor een sterkere regionale samenwerking. Dit deden ze in twee digitale sessies waarin de leden, bestaande uit eerste- en tweedelijns fysiotherapeuten in Rivierenland, met elkaar in gesprek gingen over samenwerking onderling en met Ziekenhuis Rivierenland. De hoge opkomst van fysiotherapeuten laat zien dat motivatie groot is en dat zorgde voor een mooie opbrengst. Dat er nog veel moet gebeuren is duidelijk: zowel acties voor de interne organisatie FysioRivierenland als voor de samenwerking werden benoemd. De warming-up is gedaan, ze gaan nu aan de slag met de vervolgstappen. Versterkt door een vernieuwd bestuur dat zich dit voorjaar vestigt.

Wat fysiotherapeuten in Rivierenland al doen

De lijst van bestaande initiatieven en projecten waar fysiotherapeuten al bij betrokken zijn is imposant: Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI), COPD beweegprogramma, oncologisch netwerk, werkgroep ouderenzorg, multidisciplinair bekkenbodemoverleg, MS zorg, multidisciplinaire zorg in de wijk voor geriatrische patiënten, CVRM trajecten, Fit met kanker, chronische pijngroep West-Betuwe, interne geriatrische revalidatiezorg en langdurig verblijf voor NAH, psychogeriatrie en somatiek. En dat is nog maar een deel van de lijst. Een volgende stap is een meer gedetailleerd overzicht te krijgen van wat de initiatieven inhouden en wie daarbij betrokken zijn en de lessen en informatie met elkaar te delen. Ook is er een grote wens om meer inzicht te krijgen in de specialisaties in de regio zodat het vinden van de juiste fysiotherapeut eenvoudiger wordt. Kortom: korte lijnen, elkaar (beter) leren kennen, betere communicatie, één helder aanspreekpunt. Dat zijn de belangrijkste doelen waar de fysiotherapeuten mee aan de slag willen.

Waardoor de samenwerking gaat (mis)lukken

Succesfactoren voor een betere samenwerking? Eenduidige protocollen, vaker communiceren, kennis maken met elkaar, kartrekkers, betrokkenheid van het ziekenhuis, ondersteuning door KNGF, Mura en zorgverzekeraar. Ook risico’s werden belicht, zoals besluiteloosheid, weinig communicatie, eigen belangen en concurrentie. Dat de communicatie sterker kan bleek ook tijdens de tweede bijeenkomst waarin niet iedereen op de hoogte bleek van een initiatief over kwetsbare ouderen. Dat is even zoeken en ook erg passend bij de fase waarin de vereniging verkeert: warm lopen voor een gezamenlijk doel!

Leren van elkaar

Er is veel kennis en expertise in de regio over fysiotherapeutische zorg en dit vraagt erom gedeeld te worden. Denk aan vormen als coaching, intervisie, gezamenlijke symposia, scholing, opleiding, casusbesprekingen, webinars, intervisie, masterclasses en intercollegiaal overleg. Het ontwikkelen en uitvoeren van een scholingsplan zal zorgen voor meer kruisbestuiving, elkaar beter leren kennen en daarmee de fysiotherapeuten meer zichtbaar en sterker maken.

Aan de slag met COVID-revalidatie

Naast het organiseren van de samenwerking en vergroten van kennis, willen fysiotherapeuten ook aan de slag met inhoudelijke verbeteringen en projecten. Een eerste keuze is gemaakt: aan de slag met COVID-revalidatie in samenwerking met Ziekenhuis Rivierenland. Dit voorjaar start een werkgroep die een zorgpad en plan ontwikkelt om de samenwerking voor ex-COVID patiënten te verbeteren, bijvoorbeeld door betere informatieoverdracht, het opstellen van verwijscriteria en samenwerkingsafspraken. Interesse om mee te denken in deze werkgroep? Mail dan naar Suzan Buitenhuis.

Kortom: tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat er vele stappen gezet moeten worden en dat er behoefte is aan concretisering. Zowel zorgverzekeraar Menzis, de fysiotherapeuten in de eerste lijn, de tweede lijn als Ziekenhuis Rivierenland zijn er klaar voor: er zullen komend jaar nog vele stappen volgen! Begeleiding daarbij wordt geboden door Mura, het KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Wat vonden de deelnemend fysiotherapeuten na de eerste bijeenkomst? In één oogopslag: