Naar nieuws

Evalueren op Triple Aim of Quadruple Aim?

26 maart 2021

Samen met zorgverleners ontwikkelt Mura nieuwe manieren van werken, zoals zorgpaden, interventies en innovaties. Bij het stellen van doelen én het meten van effecten gebruiken we bij Mura de principes van Triple en Quadruple Aim.

Adviseur en informatiemanager Ellen Selten begeleidde deze maand een webinar over dit onderwerp. De deelnemers kwamen meer te weten over de principes van Triple Aim, en waarom en wanneer Triple Aim wordt toegepast bij een zorgvernieuwing. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld leerden de deelnemers hoe je Triple Aim-doelen formuleert, meetbaar maakt en op zoek gaat naar geschikte meetmethoden. Vervolgens ging men in groepjes zelf aan de slag met het opstellen van doelen, indicatoren en meetmethoden.

Triple of Quadruple Aim?

Bij het onderbouwen, ontwikkelen en evalueren van deze nieuwe werkwijzen gebruiken we de principes van Triple Aim. We willen graag dat de werkwijze bijdraagt aan kwaliteit van zorg (1) tegen verminderde of gelijkblijvende zorgkosten (2), met een zo hoog mogelijke patiënttevredenheid (3). Sommige onderzoekers voegen aan Triple Aim een vierde pijler toe, namelijk de tevredenheid van de zorgverlener (4). Anderen zien de tevredenheid van de zorgverlener juist als een logisch gevolg van het voldoen aan de drie pijlers van Triple Aim. Mura werkt altijd samen met én voor zorgverleners. Die vierde pijler is voor Mura daarom onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze, waardoor we dus spreken van Quadruple Aim.

Vervolgsessie

Deelnemers vonden de sessie leuk en interessant, en zouden graag nog meer weten over het onderwerp. Sandra van Burk, kwaliteitsmedewerker bij Zorggroep Gelders Rivierenland vertelt: “De werksessie was leerzaam! Ik hoop op een vervolg”. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor een vervolgsessie.