Naar nieuws

Een jaar lang werken met OZOverbindzorg: wat zijn de ervaringen?

2 maart 2021

Na een jaar OZOverbindzorg in Rivierenland blikken we terug en vooruit. Wat werkt? En wat kan er beter? Het doel om eind 2020 zes lokale netwerken te includeren is ruimschoots gehaald, of beter gezegd ver overtroffen. We includeerden namelijk al tweeëntwintig lokale netwerken. Voor en met ruim 100.000 inwoners in Rivierenland kan al met OZOverbindzorg gewerkt worden. En al ruim 600 zorgprofessionals in de regio werken met OZOverbindzorg! Wat zijn hun ervaringen?

In de lokale netwerken die met OZOverbindzorg werken, communiceren patiënten/cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistentes, apothekers, paramedici, wijkverpleegkundigen, specialistisch verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, begeleiders en welzijnswerkers, met elkaar via het platform. We startten met OZOverbindzorg in maart 2020, op het moment dat COVID-19 uitbrak. Daardoor stond het invoeren van een andere werkwijze logischerwijs niet altijd bovenaan de prioriteitenlijst bij professionals. We begonnen met OZOverbindzorg voor de doelgroep kwetsbare ouderen en daarvan nemen er nu bijna 300 deel, naast bijna 200 mantelzorgers. Voor 2021 is daarom een belangrijk doel om meer patiënten/cliënten en professionals aan OZOverbindzorg te laten deelnemen.

Gedragsverandering

Professionals uit zorg en sociaal domein hebben niet altijd tijdig en volledig inzichtelijk welke andere professionals betrokken zijn bij de oudere en wie wat doet of heeft gedaan. En nog altijd kost bellen en in de wacht staan veel tijd. Reden voor de partners van ‘Samen… Oud in Rivierenland’ om met OZOverbindzorg te starten. Wat zijn de ervaringen van zorgverleners? In de evaluatie zeggen zorgverleners toch nog via de ‘oude’ methodes zoals mail of telefoon te communiceren. Zodra OZOverbindzorg wél intensiever wordt gebruikt, zijn er veel positieve ervaringen. Het gebruiken van OZOverbindzorg vraagt om een gedragsverandering: van telefoon en mail naar OZOverbindzorg. OZO als het nieuwe normaal, ingebed in het reguliere werkproces. En ja, dat kost even tijd. Maar uiteindelijk levert het ook veel tijd op. De ervaringen elders laten zien dat het bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige wel een uur tijdswinst per dag op kan leveren!

Mantelzorgers

We interviewden een drietal mantelzorgers die OZOverbindzorg gebruiken over hun ervaringen. Zij zijn erg enthousiast zijn en geven een 8,7! “Ik woon ver bij mijn ouders vandaan. Doordat ik ook wekelijks berichten meelees zie ik wat er gebeurt en word ik gerustgesteld dat mijn ouders in een veilige omgeving verkeren. Het is veel handiger om een bericht te plaatsen en op een eigen, handig moment te kunnen lezen en beantwoorden, in plaats van langs elkaar heen te bellen zoals hiervoor veel gebeurde.”

OZOverbindzorg ondersteunend aan veel projecten en initiatieven

We zien steeds meer initiatieven in de regio waar OZOverbindzorg als ondersteunend middel wordt ingezet. In Culemborg werden recentelijk de familie/naasten van de kwetsbare ouderen in stelling gebracht via OZOverbindzorg om alert te zijn op de brief van de GGD en het regelen van vervoer/begeleiding naar de locatie voor de coronavaccinatie. Ook in de MESO-praktijk in Tiel communiceren ze via OZOverbindzorg. En voor de nu lopende pilot ‘Praten over later, Proactieve zorgplanning’ wordt OZOverbindzorg gebruikt om de behandelwensen en beperkingen van de oudere te uploaden zodat deze altijd beschikbaar zijn. De potentie voor OZOverbindzorg is er dus zeker! De komende tijd zetten we ons dan ook volop in om samen met zorgverleners het gebruik te laten toenemen.

Meer weten? Neem contact op met Suzan Buitenhuis.

Lees hier meer over OZOverbindzorg.