Naar nieuws

Praten over later: Voordat het te laat is…

30 november 2020

Vroegtijdige oftewel proactieve zorgplanning: een thema dat voor iedereen vroeg of laat van belang is. Of zou moeten zijn. Ondanks dat veel ouderen nadenken over zorg en behandelingen die zij nog wel of niet willen ontvangen, is het geen onderwerp dat altijd bespreekbaar wordt gemaakt met naasten of zorgverleners. Gesprekken tijdig voeren, zorgt ervoor dat de zorg beter aansluit bij de wensen van patiënten. En soms is geen zorg leveren ook passend. Proactieve zorgplanning kan onnodige en onwenselijke zorg en ziekenhuisopnames voorkomen.

Toolkit proactieve zorgplanning

Samen met (kader)huisartsen, coördinator palliatieve zorg en zorggroep Gelders Rivierenland ging Mura aan de slag met ontwikkeling van een toolkit voor proactieve zorgplanning (ACP). Het onderwerp stond al langer op de agenda van programma Samen… Oud in Rivierenland en door COVID-19 is de urgentie voor het onderwerp toegenomen. In Rivierenland is er nog veel variatie te zien in de mate waarin en de wijze waarop proactieve zorgplanning wordt toegepast. Door een concreet stappenplan en behandelwensenformulier dragen we bij aan uniformiteit en kwaliteit, passend bij het landelijke kwaliteitskader. We startten hierbij met huisartsenpraktijken.

“De patiënt in staat stellen om, ook in het laatste deel van het leven, koers te bepalen. Dat is de essentie van proactieve zorgplanning” aldus een verpleegkundig specialist eerstelijnszorg.

Het stappenplan helpt de huisartsenpraktijk op weg bij het voeren van de gesprekken met kwetsbare ouderen over de laatste levensfase. Hiernaast streven we ernaar om de zorgverleners voldoende uit te rusten om de gesprekken te kunnen voeren én de patiënten te informeren en stimuleren om ook zélf tijdig na te denken over de laatste levensfase.

Praten over later

Daarnaast verkennen we momenteel hoe we nóg eerder aandacht kunnen geven aan het thema ‘praten over later’. In de derde levensfase bij de ‘jonge ouderen’ van ongeveer 60 tot 75 jaar, begint de bewustwording en het nadenken over je toekomst. Wat vind je zelf belangrijk? Hoe zie je het ouder worden? Wat heb je nodig? Hoe blijf je fit en vitaal? Hoe neem je actief deel aan de maatschappij? Door ook meer preventief, vanuit positieve gezondheid, te ‘praten over later’, ondersteunen we ouderen bij het maken van keuzes om de regie te behouden of te vergroten. Zo ben je ook beter voorbereid op de vierde levensfase. Samen met GGD, welzijn en gemeenten verkennen we hoe we dit vorm kunnen geven.

Meer weten of heb je ideeën? Neem contact op met Suzan Buitenhuis.