Naar nieuws

Een inkijkje in de Regionale Zorgagenda

10 december 2019

De Regionale Zorgagenda Samen Beter in de Gelderse Vallei, misschien heb je er al eens over gehoord of gelezen. Maar wat is het nu precies? We interviewden Bianca Looise over het wat en hoe van de Regionale Zorgagenda en over de rol van Mura Zorgadvies daarin. Bianca is manager Ketenzorg en Innovatie bij Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV). Vanuit deze functie is zij lid van de stuurgroep van de Regionale Zorgagenda.

Bianca Looise

De Regionale Zorgagenda (RZA): wat is dat eigenlijk?
”RZA is een samenwerking tussen Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), Menzis en Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV). Samen werken we aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek in de Gelderse Vallei. We zoeken kansen en draagvlak om zorg te verplaatsen en overdrachtsprocessen te verbeteren. De uitgangspunten van quadruple aim zijn daarin leidend: goede gezondheidsuitkomsten, tevreden patienten en zorgverleners en kosten onder controle.”

Dat zijn mooie woorden. Wat doen jullie concreet en wat merken de patienten en zorgverleners ervan?
“Concreet maken we projecten waarin we zorg verplaatsen en beter stroomlijnen. Waarin zorg in de eerste lijn dicht bij de patiënt wordt aangeboden in plaats van in de tweede lijn. Die nieuwe werkwijze proberen we eerst op kleine schaal uit. Als dit na evaluatie een succes blijkt, dan gaan alle huisartsen en specialisten in de regio op die manier werken. En dan wordt dit de nieuwe standaard in onze regio.”

En hoe komen jullie aan die ideeën voor projecten? En is elk idee geschikt?
Bianca vervolgt:”Die ideeën halen we op bij onze verschillende achterbannen. Wat leeft er? Waar is energie voor? Daarnaast kijken we als stuurgroep ook naar de impact die te behalen valt. Wat kan een idee in de regio opleveren op de vier pijlers van de quadruple aim? Het is verder belangrijk dat ideeën opschaalbaar zijn naar de hele regio: alle huisartsen en specialisten moeten eraan mee kunnen doen.”

Kun je voorbeelden noemen van projecten waar jullie trots op zijn?
“Dermatologie is zo’n project: een dermatoloog houdt een gezamenlijk spreekuur met een huisarts in de huisartspraktijk. Dit leidt ertoe dat meer patiënten in de eerste lijn blijven en zo voorkom je verwijzingen. Het effect gaat verder dan de patiënten die op het gezamenlijk spreekuur worden gezien. Het heeft ook een leereffect voor de huisartsen waardoor de huisartsen vergelijkbare patiënten gerichter gaat doorverwijzen. De pilot bleek succesvol. Voor ons reden om dit nu in alle huisartsenpraktijken te gaan uitvoeren. We verwachten dat eind 2020 de helft van alle praktijken een gezamenlijk spreekuur met de dermatoloog heeft gehad.”

Voor twee andere voorbeelden van projecten zie kader (tekst gaat door onder het kader)

Atriumfibrilleren (AF) en Mobiel Geriatrisch Team (MGT) zijn naast Dermatologie twee van de andere projecten van de Regionale Zorgagenda.

Atriumfibrilleren: in dit project wordt de begeleiding van stabiele AF patiënten overgenomen door de huisarts samen met de praktijkondersteuner. De kick-off van de implementatie van dit project vond plaats op 4 december. Binnenkort starten de eerste praktijken met het begeleiden van AF patiënten in de eerste lijn. Na evaluatie in de zomer van 2020 kunnen andere praktijken volgen.

Het Mobiel Geriatrisch Team bestaat uit een kernteam van kaderhuisarts en verpleegkundig specialist. Huisartsen kunnen kwetsbare ouderen voor diagnostiek naar dit team verwijzen. Van het team krijgen zij terugkoppeling en adviezen hoe de zorg voor deze patiënt in de eerste lijn te houden en verwijzingen naar de geriater te voorkomen. De pilot is met succes in Bennekom uitgevoerd. Er wordt nu gewerkt aan de uitrol van deze werkwijze.

Mura levert een bijdrage aan de RZA?
”Mura verzorgt de projectleiding van de projecten binnen de RZA. Projectleiders zorgen ervoor dat ideeën samen met een aantal huisartsen en specialisten uitgewerkt worden tot nieuwe werkwijzen. Zij verzetten met elkaar veel werk. Daarnaast zorgen de projectleiders voor het uitproberen van de werkwijze en de evaluatie ervan. Op basis van deze informatie kunnen wij als stuurgroep besluiten nemen over een mogelijke uitrol. Juist vanwege haar onafhankelijke positie heeft projectleiding door Mura meerwaarde.”

Heb je tenslotte tips voor andere regio’s die iets vergelijkbaars op willen zetten?
“Mijn belangrijkste tip is om de gezamenlijke doelstellingen vast te stellen. Hoewel het niet eenvoudig is, adviseer ik de belangen en gezamenlijke doelstellingen aan het begin zo concreet en expliciet mogelijk te maken. Hoe concreter hoe beter. Het kost aardig wat tijd maar het is de investering waard. Het voorkomt dat je op een later moment gaat vastlopen. En als ik nog een tip mag geven: Betrek vanaf het begin de verschillende achterbannen, in dit geval de specialisten en huisartsen, en houd hen betrokken bij de richting die je gaat en bij de keuze voor concrete projecten.”

Wil je meer weten over concrete projecten binnen de Regionale Zorgagenda? Neem dan contact op met onze adviseurs Ellen Selten of Marjoke Dijkema projectleiders van een aantal projecten van de Regionale Zorgagenda.

Voor meer informatie over de organisatie van de Regionale Zorgagenda, neem dan contact op met de programmamanagers Anja Laban (ZGV) of Judith van de Mast (HAGV).