Naar nieuws

Succesvolle kick-off Atriumfibrilleren voor de regio Gelderse Vallei!

10 december 2019

Samen (nog) betere zorg leveren voor patiënten met atriumfibrilleren in de Gelderse Vallei. Dat doel stond centraal tijdens de kick-off Atriumfibrilleren in Ede op 4 december. Samen met Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Antistollingscentrum Gelderse Vallei, Apothekers Gelderse Vallei, Menzis en Mura Zorgadvies heeft de regio gewerkt aan Regionale Transmurale Afspraken Atriumfibrilleren. Tijdens de feestelijke kick-off zijn de afspraken gelanceerd. De overweldigende opkomst van meer dan 120 zorgverleners toont aan dat de betrokkenheid groot is!

Juiste zorg op de juiste plek: ook als het om het hart gaat!
De regionale transmurale afspraken die zijn opgesteld onder de paraplu van de Regionale Zorgagenda, zorgen ervoor dat er helderheid is over het moment van verwijzen en terugverwijzen. Bovendien verbeteren met deze afspraken de communicatie en afstemming over de lijnen heen. Een intensievere samenwerking tussen cardiologen en huisartsen stimuleert snelle en juiste diagnostiek en het bepalen van de juiste behandeling voor de individuele patiënt, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

“Om te zorgen dat iedereen ook in de toekomst de beste zorg krijgt, hebben we afspraken gemaakt over welke patiënten het beste in het ziekenhuis behandeld kunnen worden en welke door de huisarts.”

Voorafgaand aan de kick-off zijn de praktijkondersteuners van verschillende huisartspraktijken geschoold. Zij krijgen een belangrijke rol in het opsporen en voorlichten van patiënten. De deelnemers waren enthousiast over de scholing: “Inhoudelijk, praktisch, daar kunnen we mee aan de slag!”. Een van de sprekers bij de kick-off was een patiënt, hij nam ons mee op zijn ‘patiëntreis’. Hij vertelde boeiend over zijn ervaringen nadat bij hem atriumfibrilleren was geconstateerd. Voor de deelnemers confronterend en zeer leerzaam! Het inhoudelijke programma van de bijeenkomst werd op ludieke wijze afgesloten door Sint en Piet met een oproep richting de huisartsen om toch vooral de (her)scholing ‘ECG beoordelen’ te volgen.

Ondertekening intentieverklaring
Afsluitend werd overgegaan tot het tekenen van de intentieverklaring tot verdere samenwerking op het gebied van atriumfibrilleren. Deze verklaring is ondertekend door:

  • Qudrat Alikhil, kaderhuisarts hart-en vaatziekten, Huisartsen Gelderse Vallei;
  • Ronald Walhout, cardioloog Ziekenhuis Gelderse Vallei;
  • Christiaan Daniëls, voorzitter Apothekers Gelderse Vallei;
  • Netteke Ludwig, accountmanager Menzis;
  • Paul de Vries, manager zorg en bedrijfsvoering Ziekenhuis Gelderse Vallei;
  • Martin Hemels, cardioloog Rijnstate en projectleider NVVC Connect;
  • Bianca Looise, manager Ketenzorg & Innovatie Huisartsen Gelderse Vallei.

Mooi dat velen aanwezig waren en we nu de stap van kick-off naar kick-on kunnen zetten!
Meer weten over het project atriumfibrilleren? Neem contact op met onze adviseur Marjoke Dijkema.