Naar nieuws

Simpeler informatie-uitwisseling met de patiënt; ken jij OPEN, VIPP, MedMij en de PGO?

22 november 2018

Het beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten staat hoog op de beleidsagenda’s. Zo moet het eenvoudiger worden om patiënten meer regie te geven over hun eigen gezondheid. Sowieso is inzage door patiënten vanaf medio 2020 een wettelijk recht, dat zorgaanbieders mogelijk moeten maken. OPEN, VIPP, MedMij en PGO’s dragen bij aan de informatie-uitwisseling met de patiënt. Maar het zijn termen die de patiënt nog weinig tot niets zeggen. Jou wel? We zetten ze voor je op een rij.

Informatie-uitwisseling met de patiënt en professional staat centraal
De rol van de patiënt in het eigen zorgproces verandert. De patiënt wordt steeds meer een partner voor zorgprofessionals, met ICT als facilitator. Voor de verschillende sectoren in de zorg zijn er stimuleringsprogramma’s om informatie-uitwisseling met patiënten te realiseren:

  • OPEN – Project voor veilige digitale uitwisseling van informatie tussen alle huisartsenpraktijken en hun patiënten;
  • VIPP – Programma om patiënten van alle ziekenhuizen toegang te bieden tot al hun medische gegevens, zoals uitslagen;
  • MedMij – Raamwerk van standaarden en afspraken om alle mogelijke systemen van zorgaanbieders te ontsluiten voor Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s ).

OPEN (Ontsluiten van Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg Nederland)
InEen, LHV en NHG hebben met OPEN de handen ineen geslagen om te realiseren dat álle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers in staat zijn om uiterlijk in 2020 digitaal informatie uit te wisselen met patiënten. In het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg is voor de uitvoering van OPEN een bedrag van 75 miljoen euro gereserveerd. OPEN wordt momenteel samen met VWS verder uitgewerkt, zodat het in het voorjaar van 2019 van start kan gaan. De website open-eerstelijn.nl is in november dit jaar live gegaan. Er wordt gewerkt aan een programmaplan en financiering en er wordt in kaart gebracht welke initiatieven er al zijn in het land, zodat OPEN daarbij kan aanhaken.

VIPP (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional)
VIPP is een programma van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). VIPP zorgt ervoor dat de nodige standaarden geïmplementeerd worden waardoor informatie-uitwisseling mogelijk is. Door het VIPP-programma kunnen patiënten een stuk gemakkelijker informatie van het ziekenhuis inzien. Denk aan lab- of andere onderzoeksuitslagen, specialistenbrieven en medicatiegegevens. Kijk voor meer informatie op de website VIPP-programma.nl.

MedMij en de PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving)
MedMij is een afsprakenstelsel dat ervoor zorgt dat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en de zorginformatiesystemen van zorgaanbieders niet alleen op een beveiligde, maar ook op een eenduidige manier met elkaar kunnen communiceren. Leveranciers van PGO’s en van zorginformatiesystemen nemen deel aan het MedMij-Afsprakenstelsel en moeten hiervoor voldoen aan de MedMij-spelregels. Zo kan de patiënt straks persoonlijke informatie, die op verschillende plekken bewaard wordt, in één volledig overzicht bekijken en beheren in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving. En kan hij deze data veilig en vertrouwd delen met een zorgverlener, waar en wanneer hij wil. Een groot verschil tussen de bestaande portals en de PGO’s is dus dat de portal door de zorgaanbieder wordt aangeboden en een PGO door de patiënt wordt uitgekozen. Meer informatie vind je op de website MedMij.nl.

Kortom…
Achter de schermen gebeurt veel op ICT-gebied, waarbij iedereen het belang van goede informatie van en voor de patiënt voorop stelt. Maar of dit door de veelheid aan initiatieven ook gaat lukken? Aan Mura Zorgadvies om de ontwikkelingen te volgen en steeds de vertaalslag te maken naar de regio: doen we de goede dingen en doen we dingen goed? Zodat -zoals beoogd in al die programma’s- uiteindelijk de patiënt er beter van wordt!