Naar nieuws

De Regiotour ‘Grip op vroegsignalering’ rijdt in volle vaart door Rivierenland

8 november 2022

Hoe zorg je ervoor dat je in een vroeg stadium zicht krijgt op mogelijke kwetsbaarheid bij ouderen, zodat (zo nodig) eerder ondersteuning of zorg kan worden geboden? In samenwerking met de GGD-gezondheidsmakelaars en de gemeenten zetten we vroegsignalering in de spotlight binnen de netwerken geriatrie. Deze regiotour is inmiddels in volle gang.

Om tijdig zicht te krijgen op mogelijke kwetsbaarheid bij ouderen is samenwerking tussen professionals uit zorg en sociaal domein nodig, maar hoe doe je dat? Wie doet wat en hoe vind je elkaar? Hoe signaleer je die ‘beginnende kwetsbaarheden’ tijdig en hoe zet je passende vervolgacties in? Dat en meer komt aan bod tijdens de regiotour vroegsignalering.

Regiotour van start

De eerste stop van de regiotour was op 11 oktober in Culemborg, een week later volgden de gemeenten West Betuwe en West Maas en Waal. Tijdens de scholing kregen de aanwezige professionals uit zorg en welzijn handvatten voor vroegsignalering van spreekster Bernadette van der Hoff (praktijkondersteuner ouderen) en adviseur Huub Creemers. Welke signalen kunnen duiden op kwetsbaarheid? Hoe ga je het gesprek aan, en hoe deel je de signalen?

“Wat een leuk en interactief programma, goed om weer eens bij stil te staan”

Lancering van de Handreiking Vroegsignalering

Centraal in de scholing staat de lancering van de handreiking ‘Grip op Vroegsignalering’. Hiermee krijg je inzicht in ‘wie doet wat’ om kwetsbaarheden vroegtijdig in beeld te krijgen. Zowel binnen als buiten de zorg. Aan het eind van het programma kun je de handreiking downloaden, met tal van tips, voorbeelden en links naar informatie over bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Ook bespreken we met elkaar de inzet van OZOverbindzorg om signalen te delen, de bijbehorende werkafspraken en wet- en regelgeving die hierbij een rol kan spelen.

Schrijf je in voor een bijeenkomst

Na een korte pitstop touren we in november verder:

  • 15 november Gemeente Neder-Betuwe
  • 17 november Gemeente Tiel
  • 24 november Gemeente Buren

Alle professionals die in contact komen met thuiswonende ouderen zijn welkom bij deze scholing. Schrijf je in via: training Grip op vroegsignalering.

Wil je meer weten? Neem contact op met Huub Creemers.