Naar bijeenkomsten

Regiotour: training Grip op Vroegsignalering Rivierenland

In Rivierenland willen we ervoor zorgen dat we in een vroeg stadium zicht krijgen op mogelijke kwetsbaarheid bij ouderen, waardoor -indien nodig- eerder ondersteuning of zorg kan worden geboden. Dit betekent meer grip voor zowel professional als senioren: mogelijke snelle achteruitgang en acute situaties worden voorkomen en senioren functioneren langer zelfstandig. Samenwerking tussen professionals uit zorg en sociaal domein is daarvoor nodig, maar hoe doe je dat? Wie doet wat en hoe vind je elkaar? Hoe signaleer je die “beginnende kwetsbaarheden” tijdig en hoe zet je passende vervolgacties in? Dat en meer komt aan bod tijdens de regiotour vroegsignalering.

Regiotour

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

We ‘touren’ dit najaar langs de netwerken geriatrie in de regio met een scholing over vroegsignalering. Dat doen we per gemeente en in nauwe samenwerking met de gezondheidsmakelaars van de GGD Gelderland-Zuid en de gemeente, zodat we rekening kunnen houden met de lokale situatie én tevens werken aan het verstevigen van het lokale netwerk. Professionals zien het als één van de grootste valkuilen van de huidige initiatieven voor vroegsignalering, dat er te veel vanuit het aanbod wordt geredeneerd en te weinig rekening wordt gehouden met de diversiteit van wensen en behoeften binnen de groep ouderen. Hoe ga je een gesprek aan met een oudere medemens om de specifieke behoefte of vraag van ouderen boven tafel te krijgen en op welke signalen van kwetsbaarheid kun je letten? We gaan er met elkaar over in gesprek.

Handreiking

Centraal in de scholing staat de lancering van de handreiking ‘Grip op Vroegsignalering’. Deze handreiking geeft je zicht op ‘wie doet wat’ om kwetsbaarheid vroegtijdig in beeld te brengen. Zowel binnen als buiten de zorg. Hiermee krijgen professionals meer zicht op elkaars handelswijze en weet je beter wat te doen met signalen. Ook bespreken we met elkaar de inzet van OZOverbindzorg om signalen te delen, de bijbehorende werkafspraken en wet- en regelgeving die hierbij een rol kan spelen.

Praktische informatie

Tijden (ga uit van namiddag/avond), locatie in jouw gemeente en aanmeldmogelijkheden worden binnenkort gecommuniceerd via de gezondheidsmakelaars en op deze website.  De data per gemeente zijn als volgt:

 • Culemborg: 11 oktober 2022
 • West Betuwe: 17 oktober 2022
 • West Maas en Waal: 28 oktober 2022
 • Neder-Betuwe: 15 november 2022
 • Tiel: 17 november 2022
 • Buren: 24 november 2022

Wil je meer weten? Dan kun je alvast contact opnemen met Esmee Boerstal.

 • Organisator:
  Mura Zorgadvies ism Netwerken Geriatrie
 • Datum:
  11 oktober 2022
 • Tijdstip:
  uur
 • Locatie:
  volgt