Naar nieuws

De kracht van data!

17 april 2020

Grafieken, lijndiagrammen en tabellen…. door alle data die op ons af komen, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Maar: data over jouw regio, zoals de wijk, gemeente of patiëntenpopulatie, helpen bij het maken van keuzes voor praktijkvoering, beleid of projecten.

Databronnen

Voorbeeld van een factsheet (klik op de afbeelding voor een vergroting)

Er zijn tal van databronnen die iets zeggen over de demografie, gezondheid en zorgvraag van patiënten in jouw regio. Mura helpt je de weg vinden in dit aanbod van data. Wil je bijvoorbeeld weten in hoeverre de gemeente gaat ‘vergrijzen’? Of data over de ontwikkeling van het aantal geregistreerde COVID-19 patiënten? Mura kent passende databronnen en helpt je de juiste informatie te selecteren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de toekomstige zorgvraag in dit gebied? En hoe ontwikkelt zich het aantal mantelzorgers? Hoe gezond is de populatie? En hoe scoort jouw regio in vergelijking tot andere regio’s? Mura brengt data van verschillende bronnen bij elkaar. En helpt je met het vertalen van data naar bruikbare informatie. Aan de hand van de data houden we een ‘dialoogsessie’: herken je het beeld, wat valt op, wat is van belang, welke verklaringen zijn er? Vanuit een gedeeld beeld kun je beter onderbouwde keuzes maken en prioriteiten stellen om je voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen in de zorg en gezondheid van jouw patiënten of inwoners.

Data in de praktijk: een voorbeeld

Huisartsenpraktijken in de Gelderse Vallei staan de komende jaren voor de uitdaging om de zorg voor de groeiende groep ouderen in hun praktijken zo efficiënt en effectief mogelijk te regelen. Inzicht in relevante data rondom ouderenzorg is daarbij onmisbaar. Voor Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) heeft Mura per gemeente een gebiedsanalyse uitgevoerd, met data over de huidige en toekomstige bevolkingssamenstelling, kwetsbare ouderen en zorgvraag.

Factsheets bieden overzicht

Mura selecteert, analyseert en presenteert relevante data op een begrijpelijke manier, zodat het aansluit bij jouw vraag. In presentaties tijdens een dialoogsessie. In adviesrapporten. Maar steeds vaker ook in de vorm van infographics of factsheets (zie het voorbeeld). Want een beeld zegt meer dan duizend woorden: mensen zijn visueel ingesteld en een beeld spreekt meer dan tekst. Een visuele weergave van informatie geeft nóg duidelijker structuur en inzicht, helpt bij het voeren van de dialoog en maakt de urgentie duidelijker. Data wordt samengevat en begrijpelijk voor jou als lezer, je medewerkers en achterban. Ook de HAGV maakte gebruik van deze mogelijkheid.

Interesse? Neem dan contact op met Ellen Selten. Zij bespreekt graag samen met jou de verschillende mogelijkheden!