Naar nieuws

Data – Dialoog – Doen: de Wijkscan in een nieuw jasje

18 januari 2021

Wil jij weten hoe de situatie in jouw wijk of praktijk eruit ziet? Hoe de zorgvraag zich ontwikkelt of wat opvalt in de gezondheid van jouw patiëntenpopulatie? Mura Zorgadvies ondersteunt zorgverleners met het zoeken, analyseren en interpreteren van relevante en specifieke data en informatie om dit soort vragen te beantwoorden. Dit is tot op wijkniveau mogelijk in de vorm van een Wijkscan. Die biedt sinds kort meer mogelijkheden voor presentatie en interpretatie.

Cijfers kunnen vergeleken worden met cijfers van andere regio’s en Nederland. Er zijn veel mogelijkheden. Zo zijn er cijfers over de demografische situatie, zorggebruik, gezondheidssituatie en leefstijl. Nu en in de toekomst, door middel van prognoses. We maken daarbij gebruik van verschillende databronnen.

ROS Wijkscan

Een veelgebruikte databron is de ROS Wijkscan, die beschikbaar is voor de Regionale Ondersteuningsorganisaties (ROS). Mura werkt samen met andere ROS’en in Nederland aan de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor informatiemanagement (zoals de ROS Wijkscan) via D3, Data Dialoog Doen.

“Met de nieuwe ROS Wijkscan hebben we nog meer mogelijkheden om data uit verschillende bronnen te gebruiken en kunnen we grafieken en tabellen aantrekkelijker visualiseren. Ook wordt het in de toekomst mogelijk om dashboards te ontwerpen en is het mogelijk om eigen bronnen toe te voegen, zodat een huisarts bijvoorbeeld bepaalde data uit het eigen huisartsinformatiesysteem kan laten toevoegen”, zo zegt Ellen Selten, adviseur bij Mura.

Data-dialoog-doen

Nu er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, vormt een goede regio- of wijkanalyse de basis om partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en samen in gesprek te gaan. Mura brengt de vraag in kaart, zoekt naar relevante en specifieke databronnen, analyseert en presenteert de data. We gaan samen in gesprek om de data te duiden: wat betekenen deze cijfers? Wat zijn verklaringen? Wat betekent dit voor het verlenen van zorg, bedrijfsvoering of samenwerking met andere partijen?

Meer informatie

Interesse in de mogelijkheden? Neem contact op met adviseur Ellen Selten.