Naar Over Mura

Onze aanpak

Wij helpen zorgprofessionals met goede ideeën om de zorg te verbeteren. Wij noemen onze adviseurs daarom ook ‘zorgversnellers’, die ideeën van de tekentafel tot uitvoering brengen en veranderen in successen! Dat vraagt om goed samenwerken en verbinden. We analyseren en inspireren. Want vanuit kennis en inzicht ontstaan nieuwe ideeën. En dat is dan weer een stevige basis voor zorgvernieuwing en -verbetering.

Opstarten en versnellen

Heb je een goed idee om de zorg te verbeteren? Wil je met andere organisaties in de regio aan de slag met een gezamenlijke uitdaging? De uitdagingen in de zorg zijn complex en veranderingen gaan niet vanzelf. Waarop kun je het beste inzetten? Mura helpt om stappen in de juiste richting te zetten. Door het maken van een businesscase, het aanvragen van subsidiegelden, het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden, of het uitvoeren en evalueren van pilots. Met een frisse blik werken we aan vernieuwing en verandering. Zo maken wij samen de zorg beter!

Samenwerken en verbinden

Ideeën voor zorgvernieuwing realiseren vraagt om goed samenwerken en verbinden. Want samen sta je sterker. Samen weet je meer. Samen kom je verder. Mura bundelt krachten met zorgverleners, gemeenten, welzijn, zorgverzekeraars en natuurlijk inwoners om een gezamenlijk doel te bereiken: betere zorg en gezondheid voor iedereen.

Of het nu gaat om een visietraject  of samenwerkingsprogramma in de regio. Of om een aanpak in de wijk of de verbinding van het gemeentelijk beleid met de eerstelijnszorg. Mura plaatst ieder vraagstuk in de juiste context. Waar we ook komen en met wie we ook praten, we gaan altijd op zoek naar het gezamenlijk belang. Daarvoor brengen wij partijen uit het medisch en sociaal domein bij elkaar en bouwen samen aan betere zorg en gezondheid. Wij zijn onafhankelijk en hebben geen ander belang dan het behalen van het gezamenlijk vastgestelde doel. Zo maken wij samen de zorg beter!

Inspireren en analyseren

Vanuit kennis en inzicht ontstaan nieuwe ideeën. Welke vragen komen er op zorgverleners af en hoe spelen we daar op in om de zorg te verbeteren? En hoe toon je aan dat die zorgvernieuwing écht leidt tot een betere kwaliteit, kostenbesparing en meer tevredenheid voor de patiënt en zorgverlener? Daar is goed informatiemanagement voor nodig.

Nieuwe ideeën krijg je ook door trends in de zorg en samenleving goed te volgen. Mura kent nieuwe beleidsontwikkelingen, subsidiemogelijkheden en best practices. Deze vertalen we naar concrete kansen voor zorgvernieuwing in de regio en naar inspirerende bijeenkomsten en scholingen. Bijvoorbeeld op het gebied van informatiemanagement, persoonsgerichte zorg, e-health of rondom nieuw beleid en wetgeving. Met de nieuwe kennis uit onze bijeenkomsten en scholingen kun je als zorgverlener zelf aan de slag om de zorg te verbeteren. Bij de bijeenkomsten vind je ons actuele aanbod. Zo maken wij samen de zorg beter!