Naar nieuws

Zorgpad COVID-revalidatie krijgt concreet vorm in Gelders Rivierenland

30 november 2021

Afgelopen zomer startte een groep enthousiaste fysiotherapeuten werkzaam in de eerste lijn en Ziekenhuis Rivierenland samen met Mura, met de ontwikkeling van een Regionaal Zorgpad COVID-revalidatie. Het zorgpad ligt er en nu is het tijd om ermee aan de slag te gaan. Hoe krijgt de samenwerking concreet vorm?

De uitrol van het zorgpad heeft als doel de samenwerking te verbeteren tussen eerste- en tweedelijns fysiotherapeuten en verwijzers die werken in de thuissituatie of in ziekenhuissetting met patiënten die COVID hebben doorgemaakt.

Juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt

Het ontwikkelde zorgpad geeft antwoord op vragen als: Wie is deskundig op het gebied van COVID? Hoe vind je elkaar beter? Wanneer verwijs je naar de eerstelijns fysiotherapeuten en wanneer naar het ziekenhuis? Op welke momenten communiceer je welke informatie en welke (communicatie)middelen gebruik je daarbij? Het doel is dat de patiënt op de juiste plek terechtkomt en de juiste zorg ontvangt.

Voorbereiding van de implementatie

Op dit moment bereiden we de implementatie voor. Hoe weten huisartsen naar welke fysiotherapeuten ze kunnen verwijzen? Hoe zorg je dat de patiënt daadwerkelijk op de juiste plek terecht komt en de benodigde zorg krijgt? Het uitgangspunt is: als het kan de zorg verlenen in de eerste lijn en als het moet in het ziekenhuis. En kan het ziekenhuis de eerste lijn ondersteunen bijvoorbeeld door goede informatieoverdracht en consultatiemogelijkheden? Wat doen we als de afspraken voor informatie-uitwisseling niet gevolgd worden? Over deze implementatie-, evaluatie- en borgingsvraagstukken gaan we de komende tijd met de werkgroep in gesprek.

Meer informatie of meedenken?

Wil je nu al meer weten over het zorgpad? Of heb je ideeën hoe we het zorgpad straks bij de juiste zorgverleners bekend kunnen maken? Neem dan contact op met Suzan Buitenhuis.