Naar nieuws

Wist je dat Mura ook heidagen, werksessies en teambijeenkomsten verzorgt als facilitator?

5 juni 2019

Wist je dat Mura ook heidagen, werksessies of teambijeenkomsten verzorgt als facilitator? Zo vroeg een team ambtenaren in het sociaal domein ons recent om met hen aan de slag te gaan rondom teamvorming. In een interactieve werksessie gingen we met diverse werkvormen aan de slag. Elkaar (beter) leren kennen, vertrouwen en waarderen, en het gevoel krijgen van ‘we gaan er samen voor’ waren de belangrijkste doelen. Hoe deden we dat?

Werken in en met teams
In het programma van een dergelijke sessie zorgt Mura altijd voor onderlinge verbinding, verrassende werkvormen en plezier. Met creatieve, speelse werkvormen besteden we aandacht aan het bouwen van een succesvol team. Zo startten we deze werksessie in drietallen met de waarderingsregen of complimentendouche. Het principe? Twee mensen praten letterlijk achter je rug om over jou! Daarbij mogen ze alleen positieve dingen zeggen en niets dat gezegd wordt mag door de ander in waarde verlaagd worden. De persoon in de ‘regenstoel’ reageert niet. Na afloop is er reflectie: Hoe voelt dit als gever en als ontvanger? Hoe is normaal de cultuur binnen het team? De facilitator gaf feedback op de gesignaleerde teamprocessen en non-verbale communicatie.

Wat doet Mura als facilitator?
Een facilitator begeleidt groepsprocessen om de kennis die in de groep aanwezig is naar voren te brengen, tot nieuwe ideeën te komen en de samenwerking te versterken. De facilitator zorgt dat mensen zélf met oplossingen of nieuwe inzichten komen. Dit vraagt om een gedetailleerde kijk op de interactie tussen individuen en groepen. Want dat is wat we ook in onze projecten tegenkomen: samenwerken is een ‘vak apart’. Waar we ook komen en met wie we ook praten, we spreken ieders taal en gaan altijd op zoek naar het gezamenlijk belang, vanuit onze rol als onafhankelijke verbinder. Ons motto: verschillen zijn er om te overbruggen.

Meer dan werkvormen
Een facilitator doet meer dan een reeks werkvormen uit de mouw schudden. Afhankelijk van het doel en de samenstelling, maken we een programma op maat waaraan veelal een model of theorie ten grondslag ligt. Zo richtten we ons in de werksessie voor de ambtenaren op de fasen van groepsvorming – forming, storming, norming, performing – volgens de theorie van Bruce Tuckman. Dit model was een leidraad voor de opbouw van de werksessie. Het doorlopen van alle fases is een teamproces dat langere tijd beslaat en een iteratieve vorm kent. Dit doorloop je niet ‘even’ in twee uur tijd. We gingen met name in op ‘forming’, de startfase: enthousiasme, grenzen verkennen, vertrouwen opbouwen en elkaar leren kennen.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen als facilitator? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs of mail naar info@mura.nl.