Naar nieuws

Volop kansen voor e-health in de huisartspraktijk!

24 januari 2018

Van 20 t/m 26 januari 2018 was het e-healthweek. Het doel van de week is om e-health voor iedereen toepasbaar te maken door mogelijkheden te demonstreren, kansen te creëren en verbindingen te leggen om gezamenlijk actie te ondernemen.

Met digitale ondersteuning in de zorg (e-health) krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. Denk aan beeldbellen met een patiënt, online afspraken maken of recepten aanvragen, online patiëntenplatforms, sporten met een trainings-app of de diabetescontroles thuis uitvoeren, terwijl de praktijkondersteuner meekijkt. De mogelijkheden lijken eindeloos en mede daardoor is het lastig om door de bomen het bos nog te zien. De adviseurs van Mura volgen de ontwikkelingen en vertalen deze naar concrete kansen in de praktijk. Laat je je de komende tijd door ons inspireren op het gebied van e-health?

De kansen en vraagstukken rondom E-health
E-health biedt volop kansen, ook voor jou. Uit de E-health-monitor 2017 blijkt dat het gebruik ervan achterblijft bij het aanbod en dat opschaling van toepassingen vaak uitblijft. Mura wil hier het komende jaar samen met u in de regio verandering in brengen. Wij helpen je graag bij het vinden met antwoorden op vragen als: Wat is er allemaal? Hoe begin je met het effectief inzetten van e-health? Hoe zit het met privacy en wetgeving? En met de bekostiging? Wil de patiënt het wel? Vervolgens ondersteunen we met het implementeren van passende vorm(en) van e-health.

Tips waar je direct mee aan de slag kunt
Adviseur Esmee Peters volgde in de e-health week een webinar over de inzet van een e-consult in de huisartsenpraktijk. Artsen en zorggebruikers die ervaring hebben met het e-consult zijn positiever over het gebruik ervan. Bijna twee derde van de huisartsen vindt het e-consult makkelijk te combineren met overige werkzaamheden. Maar waar te beginnen? Enkele handige tips voor de implementatie van een e-consult zijn:

  1. Zorg ervoor dat de praktijkwebsite zo is ingericht dat onlinediensten tot zijn recht komen
  2. Spreek doelen af met het team over het gebruik van e-health en monitor deze
  3. Informeer de patiënt
   • Start met een (papieren) nieuwsbrief om patiënten te informeren over nieuwe mogelijkheden
   • Hang posters op in de wachtkamer of richt het wachtkamerscherm hierop in
  4. Controleer bij ieder consult in het HIS of de patiënt al een online account heeft
   • Geef niet-geregistreerde patiënten een papieren instructie mee om zich aan te melden
  5. Spreek met patiënten concreet af wanneer een e-consult kan worden ingezet (bijvoorbeeld voor follow-up)

Wil je meer weten over hoe je met een e-consult zou kunnen starten? Zie je de kansen van e-health en wil je er mee aan de slag? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.