Naar nieuws

Hoe zit het nou met… Versterking organisatie eerstelijnszorg en monodisciplinaire vouchers?

28 mei 2024

In het Integraal Zorgakkoord zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. In de regio wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030. Een van de ‘hulpmiddelen’ daarbij is de voucher die ZonMw voor monodisciplinaire organisaties in de eerstelijn beschikbaar stelt. Maar wat betekent dit voor jou, je organisatie of je beroepsgroep? Welke kansen zijn er? Hoe helpt Mura je? We praten je bij in vijf wist-je-datjes.

1. Wist je dat de Visie eerstelijnszorg 2030 twee fundamentele veranderingen centraal zet om de eerstelijn krachtig te kunnen vernieuwen?

Om krachtig te kunnen vernieuwen, is een sterkere regionale organisatie van de eerste lijn nodig. De ZonMw-subsidie Versterking organisatie eerstelijnszorg regionale uitvoeringssubsidie zet daarom in op het toewerken naar regionale samenwerking én hechte wijkverbanden. De basis is hechte samenwerking in de wijk tussen professionals en inwoners, zodat er proactief kan worden ingespeeld op de lokale gezondheidsproblemen. Om deze lokale samenwerking te ondersteunen en te faciliteren, worden er op regionaal niveau afspraken gemaakt. En om namens de eerstelijn aan de regiotafels te participeren is het wenselijk dat we in de regio toewerken naar een samenwerkingsverband waarin een afvaardiging vanuit alle disciplines van de eerstelijn  samenkomen.

2. Wist je dat het monodisciplinair organiseren van jouw discipline veel voordelen op kan leveren?

Een belangrijke eerste stap is dat de verschillende eerstelijnszorgdisciplines in de regio zich per discipline organiseren, daar waar dit nog niet het geval is. Hiervoor heeft ZonMw vouchers beschikbaar gesteld. Belangrijke redenen om meer monodisciplinair samen te werken zijn:

  • Gelijkwaardige partner binnen de regionale samenwerking zijn;
  • Regionaal monodisciplinair aanspreekpunt vormen;
  • Samenwerken als discipline op gebied van innovatie en ontwikkelingen.

Naast het monodisciplinair organiseren, loopt er in Gelderse Vallei en Rivierenland ook een programma om samenwerking tussen paramedische disciplines te versterken, om uiteindelijk gezamenlijk tot één multidisciplinair paramedisch samenwerkingsverband te komen.

3. Wist je dat elf disciplines de voucher ‘Versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad’ bij ZonMw kunnen aanvragen?

De vouchers versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad eerstelijnszorg hebben als doel de eerstelijnsdisciplines te faciliteren in het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad, zodat er met afvaardiging en mandaat deelgenomen kan worden aan het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband en de regiotafels. Met de vouchers ter waarde van € 20.000 kunnen onder andere vacatiegelden voor zorgprofessionals worden bekostigd. Apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, optometristen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten kunnen de subsidie aanvragen.

4. Wist je dat het indienen van de voucher eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is?

Elke Nederlandse zorginstelling en zorgpraktijk (dus ook jouw praktijk!) mag een voucher aanvragen, net als bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden die een juridische entiteit zijn, zoals een stichting, coöperatie of vereniging. Een aanvraag dien je in op Mijn ZonMw (hiervoor dien je een account aan te maken). Naast de subsidieaanvraag voeg je ‘letters of commitment’ toe van alle betrokken partijen, de begroting en een ‘verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’. Deze subsidieoproep staat doorlopend open tot en met 31 december 2024. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Er is genoeg budget beschikbaar voor iedere discipline in iedere regio. 

5. Wist je dat Mura je kan helpen en een Voucher vragenuur organiseert?

Mura Zorgadvies werkt aan een voorbeeld aanvraag, een soort template (inclusief begroting), die jouw discipline zelf kan gebruiken en aanpassen om de voucher aan te vragen. Ook organiseert Mura het Voucher vragenuur. Tijdens deze onlinebijeenkomst (via Teams) brengen we kennis samen en beantwoorden we vragen. Het Voucher vragenuur vindt plaats op dinsdag 11 juni van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Via deze link kun je deelnemen aan het vragenuur. Aanmelden is niet verplicht maar voor ons wel prettig om te weten of je deelneemt aan het vragenuur. Aanmelden voor het vragenuur kan hier.