Naar nieuws

Vier trends in de zorg: wat zijn de ‘hot topics’ van morgen?

17 april 2019

Mensen worden ouder, zorgkosten rijzen de pan uit, schotten verdwijnen, technologische innovaties buitelen over elkaar heen en tegelijkertijd is er een tekort aan zorgpersoneel. Het congres Zorg HOT Topics ging over deze trends én hoe we ons daarop kunnen voorbereiden.

Wat betekenen de trends voor kwaliteit, beleid, personeel en financiering in de zorg? Waar moeten we ons vandaag op voorbereiden, zodat we morgen niet achter de feiten aan lopen? Met welke innovatieve voorbeelden kun je je voordeel doen? Eefje de Bruijne bezocht het congres Zorg HOT Topics en neemt je in vogelvlucht mee langs de lessen die zij trok uit vier belangrijke trends die op ons afkomen.

1. Technologische zorginnovaties
Innovatie is geen ‘appje’ dat je op zichzelf staand implementeert. Écht succesvolle innovaties zorgen voor een transformatie van de hele organisatie, met eigenaarschap op de werkvloer. Focus daarbij op een duidelijke doelgroep en los een concreet probleem op. Bouw geen infrastructuur zónder dienstverlening.

2. Kansrijke zorgnetwerken
Samenwerken is lastig en in deze steeds complexer wordende wereld kan niemand het alleen. Die boodschap is bekend. Maar hoe werk je dan samen? Door te beginnen bij een gedeelde ambitie, openheid over – soms uiteenlopende – belangen en stapsgewijs samen bouwen aan een netwerk. Waarbij niets zo goed werkt als ‘gewoon doen’: vertrouwen komt door concrete acties!

3. Positieve gezondheid en preventie
Limburg Positief Gezond laat zien hoe een brede alliantie tien jaar lang gaat bouwen aan een verschuiving naar meer preventie en positieve gezondheid, door alle domeinen heen. Enthousiasmeren en agenderen zijn nodig (het zaaien), gezondheidswinst (het oogsten) is geen korte termijn quick win!

4. Andere organisatie- en financieringsvormen
Om de zorg toekomstbestendig en betaalbaar te houden, gaat het niet om ‘meer’ of ‘nieuw’, maar om ‘anders’ en ‘vervanging van’. Artificial Intelligence in de zorg lijkt nog ver weg, maar komt snel dichterbij. Dit biedt grote kansen om de zorg meer persoonsgericht, op maat én effectiever te maken.

Conclusie?
Wat voor mij de rode draad van de dag was? Techniek kan veel, maar betekenis kan alleen door de mens gegeven worden. Het is lastig om de logica terug te brengen voor de cliënt/patiënt in een wereld waar systemen en beleid zo leidend zijn. Maar met visie en lef kunnen we door de schotten heen breken!