Naar nieuws

Blik op de toekomst na pilot ‘Beter Zicht’

1 november 2018

‘Beter Zicht’ wat was dat ook alweer? Dit project uit 2017 richtte zich op substitutie van oogheelkundige zorg in Ede en omgeving. Met als doel het aantal verwijzingen van patiënten met oogheelkundige problemen naar de oogarts terug te dringen. De gedachte was: wat in de eerste lijn kan, doen we in de eerste lijn. Verwijzen naar de tweede lijn, doen we alleen als het echt noodzakelijk is. Het resultaat? Minder verwijzingen en tevreden patiënten en huisartsen.

Pilot ‘Beter Zicht’
CHBB-geregistreerde oogheelkundig bekwame huisartsen, optometristen en een oogarts ontwikkelden een oogheelkundig zorgpad in samenwerking met Mura Zorgadvies (toen nog Stichting OOGG). Een pilot met achttien huisartsen en 175 patiënten toonde aan dat de verwijzingen naar de oogarts met 60 procent daalden. Patiënten werden gemiddeld binnen tien dagen gezien door de geregistreerde oogheelkundig bekwame huisarts of optometrist. Patiënten waardeerden de zorg die ze krijgen met een 8,5, bijvoorbeeld omdat ze de zorg als laagdrempelig ervaarden en het prettig vonden dat deze in de buurt geboden werd.
Ook de huisartsen bleken tevreden over ‘Beter Zicht’ en gaven de pilot een 8,2 gemiddeld. Vooral de kwaliteit en verslaglegging door de oogheelkundig gespecialiseerde huisarts/optometrist scoorden goed. Als aandachtspunt noemden ze dat online verwijzing en ICT het werkproces zouden vergemakkelijken.

Vervolg
Op dit moment werkt een aantal partijen aan een vervolg op de pilot ‘Beter Zicht’. Menzis, Oogzorg Praktijken Nederland (OZPN), Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Bergman Klinieken en Mura Zorgadvies onderzoeken de mogelijkheden om een substitutieproject rond oogheelkundige zorg op te zetten vergelijkbaar aan ‘Beter Zicht’. De resultaten en aanbevelingen van de pilot worden meegenomen in de huidige gesprekken over een mogelijk nieuw substitutieproject. Zodra duidelijk is of het project doorgaat laten we dat uiteraard graag weten. Houd onze website vooral in de gaten of abonneer je onderaan deze pagina op onze nieuwsbrief. Wil je alvast meer informatie? Neem gerust contact op met Ingrid Elie.