Naar nieuws

Uit de praktijk: het belang van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

25 oktober 2022

“Ieder uur op zoek naar dossiers en informatie”

De juiste informatie op het juiste moment voor zorgverleners in de geboortezorg en de zwangere zelf. Dat is waar het partnerschap Babyconnect Midden- en Oost-Nederland aan werkt. Waarom dit zo belangrijk is? Het woord is aan Janneke Croonen, algemeen directeur Coöperatieve Verloskundigen Nijmegen en Ivonne Mijnheer, gynaecoloog in Ziekenhuis Rijnstate.  

Janneke Croonen (L) en Ivonne Mijnheer

Janneke vertegenwoordigt VSV SAMEN regio Nijmegen in de stuurgroep Babyconnect Midden- en Oost-Nederland en Ivonne is stuurgroeplid namens VSV Kracht regio Arnhem.

Ivonne: “De zwangere is tijdens de zwangerschap bij veel verschillende zorgverleners in zorg. Het kost deze zorgverleners veel tijd om elkaar te informeren. Soms lukt dit niet goed en levert het frustratie op in de samenwerking. Het zou de samenwerking versterken als we inzage hebben in elkaars gegevens. Ook bij patiënten met een lange voorgeschiedenis of zwangeren die zijn verhuisd is het wenselijk dat de volledige gegevens snel en makkelijk inzichtelijk zijn, zodat je hier als zorgverlener niet op hoeft te wachten. In acute situaties kan dit van levensbelang zijn.”

Janneke: “In de praktijk hebben we met regelmaat te maken met incomplete dossiers. Daarnaast heeft de zwangere zelf vaak ook slecht inzicht in haar eigen gegevens. De zorg staat onder druk. Op de werkvloer is geen tijd om dossiers en informatie te achterhalen. Eigenlijk is het niet alleen een dagelijks probleem, maar iets waar we ieder uur tegenaan lopen.” Ivonne vult aan: “Op alle plekken waar we dit werkproces makkelijker kunnen maken, is het winst voor de zorg van de patiënt.”

Succesfactoren

Goede gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de cliënt draagt bij aan:

  • Betere kwaliteit van zorg en betere zorgervaring voor de cliënt
  • Een compleet dossier voor de eerste en tweede lijn, echoscopie en kraamzorg
  • Een goede overdracht naar de jeugdgezondheidszorg
  • Gebruik van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en daarmee meer regie voor de cliënt
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • En op termijn: nieuwe manieren van samenwerking tussen zorgverleners en met de cliënt.

Stapsgewijs, doorzetten en samenwerken

Het belang van goede gegevensuitwisseling wordt door alle professionals onderschreven. Janneke: “Met het project Babyconnect willen we inzage krijgen in elkaars gegevens en gegevens met elkaar kunnen delen. Dit gaan we stapsgewijs realiseren. Nu eerst de basis neerzetten en daarna doorontwikkelen.”

De realisatie van digitale gegevensuitwisseling is een ingewikkeld traject. Het vraagt afstemming tussen vele partijen en technische aanpassingen. Janneke: “Het moment om door te zetten is nu. Met de Babyconnect subsidie is er landelijk en regionaal ondersteuning beschikbaar. Regionaal hebben we dit goed georganiseerd, we hebben een actieve stuurgroep die nauw betrokken is bij het traject. We zijn afhankelijk van veel partijen en dat maakt dat het zeker iets is wat we samen moeten doen. Onze krachten bundelen voor goede gegevensuitwisseling in de geboortezorg!”

De stap die nu gezet wordt is de voorbereiding van de eerste implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de regio Arnhem. Wil je meer weten? Kijk op de webpagina van Babyconnect Midden- en Oost-Nederland of neem contact op met Anneke Jansen.

Het partnerschap Babyconnect Midden- en Oost-Nederland is een samenwerkingsverband dat bestaat uit een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) en vijf Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s): IGO Salland, Netwerk Geboortezorg Rivierenland, VSV Gelderse Vallei, VSV Kracht Arnhem, VSV Samen Nijmegen en VSV Geboortezorg Boxmeer. Het partnerschap wordt ondersteund door Proscoop (penvoerder), Mura en het programmabureau Babyconnect.

Bron artikel: Proscoop