Naar nieuws

Thuistest bij darmproblemen positief ontvangen

17 juli 2018

In dit project, ondersteund door de Maag Lever Darm Stichting, onderzochten we of een nieuwe thuistest bij darmproblemen gebruikt kan worden door de huisarts. De test geeft buikpijnpatiënten snel duidelijkheid of ze lastige, maar onschuldige buikklachten hebben (PDS) of een darmontstekingsziekte (IBD) waarvoor ze naar het ziekenhuis moeten. We onderzochten ook of de test beter in de huisartsenpraktijk of door de patiënt zelf thuis uitgevoerd kan worden en of de uitleg en uitvoering goed verliepen.

Voorkomen van verwijzingen
De thuistest bij darmproblemen is in eerder wetenschappelijk onderzoek betrouwbaar bevonden. Wij onderzochten of de test ook een onderscheidend hulpmiddel is ter onderbouwing van een ‘pluis / niet pluis’ gevoel bij vage buikklachten bij de huisarts. Met name uit de kwalitatieve evaluatie blijkt dat huisartsen de test zeer geschikt achten als beslissingsondersteunend instrument bij verwijzing. Daarbij bleek ook geruststelling van de patiënt vaak een belangrijke drijfveer.
Uit resultaten van de pilot blijkt dat er minder verwijzingen naar de MDL-arts zijn. De test houdt meer dan de helft van de (onnodige) verwijzingen tegen. De test wordt door de huisarts aanvullend ingezet voor een onderbouwde aanvulling op de anamnese en draagt daarom bij aan betere diagnostiek en onzekerheidsreductie bij de huisarts.

Tevredenheid huisartsen en patiënten
Huisartsen zijn tevreden over de test en de uitvoering hiervan. Zij zien het als een waardevolle aanvulling op hun eigen diagnostiek en als indicator voor een eventuele verwijzing naar de tweede lijn. Ook hebben huisartsen het gevoel dat patiënten het fijn vinden om de test thuis uit te voeren en helpt de test om patiënten gerust te stellen. Patiënten zijn erg tevreden over het feit dát de test er is en over de uitleg over de werkwijze, maar in de praktische uitvoering zijn verbeteringen mogelijk.

“Je kunt de test eigenlijk wel vergelijken met een zwangerschapstest”, zo zegt een van de geïnterviewde huisartsen.

Uitvoering van de test
Uit de pilot blijkt dat het, zowel bij huisartsen als bij patiënten, de voorkeur heeft dat de patiënt de thuistest bij darmproblemen zelf thuis uitvoert, in plaats van uitvoering door de assistente in de praktijk. Het is wel wenselijk dat de praktijk het testresultaat actief mee kan beoordelen, bijvoorbeeld door een foto van de testuitslag te beoordelen. Bij bepaalde patiëntengroepen, zoals laaggeletterden of kwetsbare ouderen, is extra uitleg en begeleiding gewenst. Om uitvoering thuis te vergemakkelijken wordt de testkit aangepast, bijvoorbeeld door in de gebruiksaanwijzing van de test foto’s op te nemen.

Vervolg
Met de resultaten en aanbevelingen uit deze pilot, de vooraf opgestelde business case en de kennis vanuit de literatuur is er voldoende basis om het project breder te implementeren in de regio of landelijk. Hiervoor worden verkennende gesprekken gevoerd.

Heb jij ook een idee voor een nieuwe methode, werkwijze, samenwerkingsvorm of inzet van technologische ontwikkelingen die kan bijdragen aan het bieden van ‘de juiste zorg op de juiste plaats’? Neem dan contact met ons op!