Naar nieuws

Voeding en opvoeding: moeders met migratie-achtergrond met elkaar in gesprek

11 oktober 2018

Gezondhuizen werkt op een positieve en oplossingsgerichte manier aan het bevorderen van een gezonde leefstijl voor jonge gezinnen. Om ook jonge moeders met een migratie-achtergrond te bereiken, werkt Gezondhuizen samen met Stichting Sabiel en Wereldvrouwen. Samen organiseren we themabijeenkomsten op het gebied van gezonde voeding en bewegen. De themabijeenkomst van afgelopen vrijdag 5 oktober stond in het teken van de Week van de Opvoeding.

Het eigen willetje
De deelnemers genoten eerst van een multiculturele, zelf gemaakte en meegebrachte maaltijd in buurthuis De Velder in Ede. Vervolgens startte het educatieve programma. Centraal stond het ‘eigen willetje’ van zowel peuters als pubers. Hoe ga je daar als moeder mee om? Hoe zorg je ervoor dat je kind gevarieerd en voldoende eet, zonder telkens de ‘strijd’ aan te gaan?

Aan de gesprekstafels gingen jonge moeders aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek over voeding en opvoeding. Vervolgens gaf diëtist Shan Chu van Voeding in de Praktijk een interactieve presentatie. Met ‘bewegen op muziek’ sloten de vrouwen deze lekkere en leerzame avond op passende wijze af. De volgende themabijeenkomst is op vrijdagavond 16 november in buurthuis De Meerpaal in Ede-Zuid.