Naar nieuws

Spreekuur beweegklachten: één jaar na de start

7 juni 2018

Kaderhuisarts bewegingsapparaat Frank Boersma en gespecialiseerde fysiotherapeuten werken samen aan een betere en effectievere behandeling van beweegklachten in de eerste lijn. Sinds een jaar is er een spreekuur voor patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat, zoals peesproblemen, spierklachten of artrose. Tijd om de balans op te maken!

Slechts 11% verwijzingen naar de tweede lijn
Het huisartsspreekuur beweegklachten startte met één ochtend per week. In het eerste jaar draaide Frank Boersma 175 consulten van 30 minuten. De resultaten zijn positief en Frank Boersma is tevreden: “Het merendeel van de patiënten was geholpen met één consult. Bij ongeveer een derde van de patiënten was een tweede consult nodig, bijvoorbeeld na beeldvormend onderzoek. Als je kijkt naar het aantal verwijzingen, dan heb ik de helft van de patiënten verwezen naar de fysiotherapeut, 20% naar een andere eerstelijns zorgaanbieder en slechts 11% naar de tweede lijn”.
De patiënttevredenheid wordt doorlopend onderzocht en de eerste resultaten zijn zeer positief met meer dan 80% tevredenheidsscores over de behandeling door de kaderhuisarts.

Voordelen voor patiënt én huisarts
Het huisartsspreekuur bewegingsapparaat is laagdrempelig en dichtbij huis. Een afspraak is op korte termijn en de arts heeft relatief veel tijd (30 minuten per consult). Bovendien gaat een consult bij het huisartsspreekuur niet af van het eigen risico van de patiënt. Voordeel voor huisartsen is dat er snel gebruik gemaakt kan worden van de expertise van de kaderhuisarts bewegingsapparaat. De kaderhuisarts kan handelingen uitvoeren waar de huisarts soms onvoldoende expertise in heeft, zoals (echogeleide) injecties. Dit voorkomt onnodige verwijzingen naar de tweede lijn.

Uitbreiding huisartsspreekuur beweegklachten
Ook huisartsen reageren positief op het huisartsspreekuur. Vanwege de positieve resultaten in het eerste jaar, de grote tevredenheid bij patiënten en de besparing die het oplevert, treft Mura Zorgadvies samen met Frank Boersma voorbereidingen om het huisartsspreekuur in Ede uit te breiden.

Interesse?
Heb je een huisartspraktijk in Ede en wil je ook kunnen verwijzen naar het huisartsspreekuur beweegklachten of ben je huisarts en zou je in de toekomst ook als gespecialiseerd huisarts werkzaam willen zijn, neem dan contact op met Susan Adam.