Naar nieuws

Samen werken aan samenwerking in de paramedische zorg

10 juni 2021

Eindelijk! De eerste echte zonnige periode van 2021 is aangebroken. En wat is er dan fijner om na een werkdag ’s avonds buiten te genieten van de zomeravond? Deelnemen aan een inspiratiesessie over samenwerken in de paramedische zorg! Dat vonden althans vijfentwintig paramedische zorgverleners en een aantal beleidsmedewerkers. Ze namen deel aan de online sessie die Mura Zorgadvies op 1 juni voor hen organiseerde. Dat ze gemotiveerd zijn blijkt hier al uit!

Waarom en hoe start je samenwerking?

We nodigden Ellen van der Ros uit om haar ervaringen met ons te delen. Ellen is voorzitter van het Netwerk Eerstelijns Ergotherapeuten Breda (NEEB) en deelnemer aan het Paramedisch Platform Nederland (PPN) afdeling Breda. Wat dreef haar? Wat ging goed? Wat zou ze anders doen een volgende keer en heeft ze tips voor ons?
Een oproep van PPN zette Ellen aan om te starten met multidisciplinaire paramedische samenwerking in Breda. Ze wilde hier onder andere mee bereiken een krachtigere partij in de regio te worden. Al snel ontstond daarnaast de wens om zich ook monodisciplinair te organiseren. Hierdoor zou er voldoende verbinding ontstaan met de achterban om met mandaat aan de multidisciplinaire tafel stappen te zetten met elkaar. Dit leidde tot oprichting van NEEB.

Ellen beaamt dat het inderdaad tijdsinvestering vraagt om je te verenigen en samen geregisseerd zaken vorm te geven. Het levert daarna op: kortere lijnen, gerichtere verwijzingen, meer zichtbaarheid voor andere partijen en daardoor een duidelijkere stem. En uiteindelijk leidt dat tot meer werkplezier en betere patiëntenzorg! Ellens enthousiaste en realistische verhaal, motiveerde de deelnemers.

Op digitale date

We vervolgden de avond met speeddates waarin deelnemers (nader) kennis met elkaar maakten en met elkaar in gesprek gingen over samenwerking. Ze deelden hun enthousiasme en hun twijfels, en ook voorbeelden, ervaringen en kennis. En goed te weten; ook Menzis ondersteunt de vereniging van paramedici. De avond zette aan tot enthousiasme om dit verder met elkaar aan te pakken. Een behoefte aan vervolg bleek aanwezig. Vanuit Mura kijken wij hoe wij een vervolg vorm kunnen geven.

Landelijk programma

Ook landelijk worden stappen gezet en is het programma Organisatiegraad Paramedische zorg gestart. Mura Zorgadvies is samen met de andere ROS-en in Nederland betrokken bij de uitvoering van het programma en geeft strategische en praktische ondersteuning bij het opstarten en verder ontwikkelen van een paramedisch netwerk in de regio. Bijvoorbeeld door het maken van een toolbox die voor alle regio’s beschikbaar zal zijn.

Het thema was ‘Samenwerking in de paramedische zorg’. Samenwerken kun je op tal van manieren en niveaus doen: landelijk, regionaal, lokaal en op individueel patiënt niveau. Binnen de eigen paramedische beroepsgroep, tussen paramedische beroepsgroepen en met andere beroepsgroepen zoals huisartsen en apothekers. Binnen de eerste lijn en over de lijnen heen. Op organisatorisch vlak, bijvoorbeeld door samen zorginkoop, ICT en communicatie vorm te geven. Of op inhoud, bijvoorbeeld door Parkinsonnet of COVID-nazorg. Steeds geldt wel dat samenwerking een middel is en geen doel.

Meer informatie

Heb je als paramedicus vragen over het programma of wil je je inzetten voor de ontwikkeling van een netwerk in de regio? Neem dan even contact op met Suzan Buitenhuis.