Naar nieuws

Samen voor goede GGZ in Rivierenland: EPA-project van start

5 maart 2020

‘Goede GGZ is een zaak van ons allemaal’. Dat was aanleiding voor meer dan 80 zorgverleners om op donderdag 13 februari naar Pro Persona in Tiel te komen. De avond voor huisartsen, POH-GGZ en zorgverleners van Pro Persona was een initiatief van Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel en Pro Persona. Op het programma stonden ontwikkelingen in de GGZ en de kick-off van de implementatie van de werkafspraak rond patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA).

De organisatie beloofde een boeiend programma. Werd deze belofte waargemaakt?

Toekomst van de GGZ in de regio

Pro Persona nam de aanwezigen in het eerste deel van de avond mee in de ontwikkelingen in de GGZ. Ambulantisering is de beweging die in gang gezet is. Deze heeft consequenties voor iedereen in de zorg. Vanuit dit perspectief kwamen de IHT (intensive home treatment) en de acute dienst aan bod. En ook hoe consultatie van psychiaters zo praktisch en laagdrempelig mogelijk plaats kan vinden. Psychiaters en huisartsen hebben dit laatste de afgelopen tijd samen opgepakt. Kernboodschap voor de huisarts: twijfel niet en consulteer de psychiater. Pro Persona belooft laagdrempelige toegang en goede bereikbaarheid van psychiaters. Over enkele maanden evalueren betrokkenen hoe de aangepaste consultatie-afspraken in de praktijk werken.

Kick-off EPA-project

In het tweede deel van de avond vond de kick-off van de implementatie van de werkafspraak EPA plaats. Vooraf geselecteerde stabiele EPA-patiënten (patiënten met ernstige psychische aandoeningen) worden binnenkort via een warme overdracht vanuit Pro Persona aan de zorg van de huisarts (en POH-GGZ) toevertrouwd. Uiteraard zijn er goede afspraken over hoe te handelen in geval van (dreigende) crisis zodat de expertise van Pro Persona tijdig ingezet kan worden. Na uitleg over het stroomschema door de kaderhuisarts GGZ volgde een inhoudelijke toelichting op medicatie van EPA-patiënten door één van de psychiaters van Pro Persona. Verwacht wordt dat de eerste EPA-patiënten binnenkort via een warme overdracht van Pro Persona naar de huisarts gaan. Een mooi voorbeeld van de Juiste Zorg op de Juiste Plek!

De belofte van de avond werd waargemaakt. Het werd een boeiende avond. Mede bepaald door de inhoud maar zeker ook door de constructieve houding en interactie van de deelnemers. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Samen maken we de GGZ in de regio beter!

Het EPA-project is een samenwerkingsproject van Zorggroep Gelders Rivierenland, Eerstelijns Centrum Tiel en Pro Persona. De zorggroepen contracteerden de zorg aan stabiele EPA-patiënten met Menzis. Mura leverde vorig jaar een bijdrage door het opstellen van het implementatieplan en businesscase voor dit project. En nu in de vorm van coördinatie en evaluatie van de implementatie van de werkafspraak.

Vragen over EPA? Neem contact op met Ingrid Elie.