Naar nieuws

Resultaten twee onderzoeken ouderenzorg: valpreventie en gemeentelijk beleid

2 juli 2019

In het Rivierenlandse ouderenzorgprogramma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ is informatiemanagement een belangrijke pijler. Van de projecten en activiteiten die we in de regio ontplooien willen we natuurlijk graag weten wat we ermee bereiken: doen we de juiste dingen én doen we de dingen goed? GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland-Midden, AMPHI en Mura Zorgadvies willen hierin samen leren en kennis ontwikkelen, onder meer door het uitzetten van stageopdrachten. In februari startten twee afstudeerders met de eerste opdrachten. Benieuwd naar de resultaten?

Aangrijpingspunten en handelingsopties voor valpreventie
Cindy Aarden ging aan de slag met een opdracht over vallen. Zij onderzocht op welke momenten de valrisico’s toenemen en wanneer ouderen open staan voor voorlichting of advies. Verandering, verlies, zingeving en bewustwording zijn thema’s die naar voren kwamen rondom life events en die invloed hebben op valrisico. In de interviews met professionals en ouderen werd vaak beschreven dat ouderen zich wel bewust zijn van valrisico als zij bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen hebben of ziek zijn en op het moment dat de zintuigen achteruitgaan (met name visus). Maar dat ouderen zich niet zo bewust zijn van de invloed op het valrisico bij overige gebeurtenissen, zoals verlies van een partner of een verhuizing. Ook veranderingen in (niet meer kunnen) oppassen op kleinkind(eren), verandering in medicatie, slecht slapen, zorg voor een huisdier, huishoudelijke taken en fietsen zien met name professionals als mogelijke momenten waarop kwetsbaarheid toeneemt, al zijn ouderen zichzelf daar niet zo van bewust. Met name de mentale impact van deze gebeurtenissen en/of daaropvolgende verminderding in activiteit beïnvloedt het valrisico. Cindy werkt de resultaten de komende periode verder uit tot een visuele kaart met aangrijpingspunten voor valpreventie, gekoppeld aan deze life events.

Indicatoren voor goede preventieve ouderenzorg
Op lokaal niveau wordt vaak al veel gedaan aan integrale ouderenzorg, zowel vanuit de zorg als vanuit gemeenten. Renske van Bergen onderzocht hoe je ‘goede preventieve ouderenzorg’ operationaliseert vanuit deze verschillende perspectieven. Over de resultaten vertelt ze: ”Om gemeentes en de GGD te ondersteunen in het vormen en verbeteren van gemeentelijk ouderenbeleid hebben we een indicatorenlijst met een scaninstrument ontwikkeld. Het doel van dit scaninstrument is om gemeenten een gedegen advies te geven over het beleid rondom gezond ouder worden. Uit het scaninstrument komen sterke punten van de gemeente naar voren, maar ook aangrijpingspunten voor mogelijke verbetering. Dit scaninstrument is onder andere ontwikkeld door middel van literatuuronderzoek en interviews, waarna het getest is in een viertal gemeentes in regio Gelderland-Zuid en Midden. De resultaten van deze test toonden aan dat het gemeentelijk beleid rondom gezond ouder worden in de deelnemende gemeentes op de meeste gebieden al redelijk goed is, maar dat er zeker nog verbeterpunten zijn om te zorgen voor een optimaal beleid. Ook waren er een paar gebieden (o.a. effectiviteit van beleid, evaluatie en rekening houden met diversiteit) waar nog grotere verbeteringen gemaakt kunnen worden. Het instrument helpt hiermee om inzicht te krijgen in thema’s waaraan prioriteit gegeven zou kunnen worden.’

Samen… Oud in Rivierenland
‘Samen… Oud in Rivierenland’ is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies.

Heb je een (onderzoeks)vraag of idee voor deze onderzoekslijn in ontwikkeling? Neem dan contact op met Eefje de Bruijne.